Отбелязахме „Деня на Розовата фланелка“

Реклама

Всяка година, в последната сряда на месец февруари, отбелязваме международно популярния „Ден на Розовата фланелка“, посветен на осъзнаването и превенцията на проблема „тормоз в училище“.  За първи път България се включва в инициативата през 2012 г. 

В израз на съпричастност срещу агресията и тормоза МКБППМН при Община Тетевен съвместно с образователните институции и ЦПЛР организираха различни инициативи, като се присъединиха към милиони други по света – за толерантност в училищните взаимоотношения, за нетърпимост към прояви на тормоз и за съпричастност към неговите жертви.

На вратите на всички класни стаи в училищата, в израз на взаимно солидарност, учениците поставиха посланието „Можем да бъдем ПО-ДОБРИ!“.

Реклама

Бяха раздадени образователни брошури с призив към младите хора, да говорят и търсят отговори на ситуации на училищен тормоз, в които са въвлечени, на които стават свидетели или преки участници. 

Насилието над деца не е изолиран феномен, то е навсякъде – във всяка държава, общество и социална група.

Възможностите за справяне с този феномен са в партньорство между всички участници – училищно ръководство, педагогически и помощен персонал, деца, родители и местната общност.

Реклама