В планинските райони на ЛРС-Тетевен дивата свиня се завръща

Реклама

Дивите свине вече се завръщат в планинските части на ловни­те територии на ЛРС-Тетевен, информира специалистът по лова инж. Николай Нейков, предаде НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България“.

Той даде за пример ЛРД Тетевен-I и Гра­дежница, където през предходния сезон не е отстреляно нито една дива свиня, а сега са съответно 10 и 7.

Във с. Васильово през 2022 г. е отстреляно само едно животно, докато сега са 9. Първенци по отстрел са ловците от ЛРД-Черни Вит с 20 диви свине, докато през предходния сезон слуката е едно-единствено.

Реклама

Общият ак­тив от този вид дивеч е 105 бр. при 83 за сезон 2022 г., обобщи инж. Нейков.

По думите му популацията бележи ръст, а радва­щото е, че няма случаи на АЧС – нито в дружините в състава на ЛРС-Тетевен, нито в съседни ловни райони.

Добри са резултатите и при отстрела на хищници – 421 чакала (при план 521, изпълнение 82%) и 267 лисици. И при двата вида има ръст – съответно с 20 и 46 бр.

Увеличава се популацията и на благородния елен и сърната, което доведе и до увеличаване на плана за ползване, инфор­мира още специалистът по лова в ЛРС-Тетевен.

В последните два сезона планът за елена е изпълнен на 100% – 13 бр. сега, 6 бр. през 2022 г. Планът за сърните за сезон 2023 г. е бил 126, отстреляни са 46, за предходната година – план 149, отстреляни 49.

Доста от сдруженията обаче, са взели решение да не ловуват на сърни, за да дадат възможност на този вид дивеч да увеличи популацията си, обясни инж. Николай Нейков.

Той съобщи и статистиката при пернатите с уточнението, че този вид лов е предимно в полските райони, по-скоро на терито­риите на ЛРД-Ябланица и ЛРД-Гложене.

Отстреляните пъдпъ­дъци са 1694 бр. (при 1203 бр. за 2022 г.), гривяци – 434 бр. (362 бр.), фазани – 174 бр. (113 бр.).

В състава на ЛРС-Тетевен влизат общо 17 дружини, а ловната площ е 63 570 ха. Членовете на сдружението са 987.

Реклама