Община Тетевен и БалБок Инженеринг АД организират мобилен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата

Реклама

На 10 април Община Тетевен и БалБок Инженеринг организират мобилен събирателен пункт за безплатно приемане на опасни отпадъци от домакинствата. Той ще бъде позициониран на пл. „Сава Младенов“ от 10.00ч. до 16.00ч. и ще приема – лекарства с изтекъл срок на годност, живак, живачни термометри, бои, лакове и разредители, лепила, пяна, силикон, мастила и тонери, домакински препарати / битова химия, фотографски материали, киселини и основи, пестициди и други препарати за растителна защита и борба с вредители, празни опаковки, обозначени със символите за опасност и др.

Националната Система за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата успешно функционира в страната от 2014 г. насам. Тя обхваща не само разделното събиране, но и всички дейности по окончателно обезвреждане на събраните опасни битови отпадъци.

Информационна брошура – вижте тук.

Реклама

Реклама