Д-р Мадлена Бояджиева подписа споразумение с МРРБ за подмяна на водоснабдителната мрежа в град Тетевен

Реклама

На 5 април кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и министърът на регионалното развитие и благоустройството, подписаха споразумение за финансиране на проект „Реконструкция на водоснабдителна мрежа за град Тетевен“.

Тази година ще започнат дейности по проектиране и сключване на договор за строителство, а крайният срок за реализацията на проекта е до 2026г. Предвидено е да бъде извършена подмяна на до 15 км. водопреносна мрежа. Финансирането е по Приложение №3 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и е на обща стойност над 9 млн.

Реконструкцията на водопроводната инфраструктура е най-важният приоритет за града и селата, а както се вижда Община Тетевен прави всичко необходимо, за да продължи с поетапното решаване на проблема. Нашите намерения са повече от ясни, а подписването на днешното споразумение е ярък пример за последователната и ефективна политика, която водим заедно с моя екип, каза д-р Бояджиева.

Реклама

Въпреки ремонтите на част от водопровода в града и селата през последните години, остава голяма част амортизирана водоснабдителна вътрешно-разпределителна мрежа, която е изградена в средата на 20 век., добави още кметът на Тетевен.

Д-р Бояджиева каза още, че водопроводите в града са с диаметри, които не отговарят на минималните за населеното място и са с неизяснени връзки и сградни водопроводни отклонения.

Загубите на питейна вода са над 50%, като съществува проблем с твърде ниско налягане в някои зони поради сгрешени връзки (водопроводи във „висока зона“ са привързани за водопроводи – „ниска зона“), каза още д-р Бояджиева.

Подмяната на тези около 15 км. водопреносна мрежа в гр. Тетевен неминуемо ще доведе до подобряване на водоснабдяването и намаляване на загубите на питейна вода, отбеляза кметът на Тетевен.

Реклама