Д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен и член на УС на НСОРБ: Проблем за общините е неосъвременената правна рамка

Реклама

Прилагането на ефективна политика за финансово управление, която включва стратегии за генериране на приходи за общината, е критичен компонент за постигането на устойчиво местно развитие и предоставяне на качествени общински услуги. Въпреки, че всеки един от нас – кметовете, стриктно спазва закона и следва основните стъпки и ръководни принципи, които могат да помогнат на общините в този процес, все още срещаме някои затруднения и те произтичат от неосъвременената правна рамка. Това каза д-р Мадлена Бояджиева, член съм на УС на НСОРБ и кмет на община Тетевен, по време на заключителната конференция по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“, организирана от НСОРБ.

Д-р Бояджиева беше модератор на панела, посветен на темата за възможностите за повишаване финансовата самостоятелност на общините, а участници бяха още Виери Чериани, експерт към Център за експертиза за добро управление (CEGG) на Съвета на Европа, Жени Начева, директор дирекция „Финанси на общините“ в МФ, Григор Даулов, кмет на община Чавдар и Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика.

Правим непрекъснат анализ на текущото финансово състояние, изготвяме различни прогнози, идентифицираме възможности за увеличаване на приходите, изискваме от нашите приходни администрации да си вършат още по-добре работата, инвестираме в обучението и професионалното развитие на нашите служители. И въпреки това, убедена съм, че в тази зала няма колега, който да каже, че успява да изпълни повечето очаквания и искания на гражданите и бизнеса на територията на неговата община, заяви Мадлена Бояджиева и открои като проблем функциите на общините като „административно-отчетни звена“, предоставящи ежедневно данни на централните администрации.

Реклама

Участници в панелите на заключителната среща по проект „Развитие на фискалната децентрализация и подобряване на финансовото управление на местно ниво в България“ бяха още министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова, Матю Мори, Мария Касадо – служител по политиките в Главна дирекция „Реформи“ в Съвета на Европа, генерален секретар на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа, експерти от Центъра за експертиза за добро управление (CEGG) в Съвета на Европа, кметове на български общини и председатели на общински съвети, представители на партньорските организации по проекта.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Инструмента за техническа подкрепа и Съвета на Европа, в сътрудничество с Европейската комисия. Заключителното събитие е организирано от НСОРБ, като Сдружението е основен партньор по проекта, заедно с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Фондация за реформа в местното самоуправление и Форум гражданско участие.

Реклама