Община Тетевен ще получи финансиране от МРРБ за още два проекта

Реклама

На 24 април зам.-кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски, подписа с министъра на регионалното развитие и благоустройството инж. Виолета Коритарова две споразумения за финансиране на обекти със средства от държавния бюджет по Инвестиционната програма за общински проекти. Те са на общата стойност над 1 млн. лв.

Проектът „Основен ремонт на съществуващи спортни площадки на територията на Община Тетевен – село Градежница, село Глогово и село Рибарица“ е на обща стойност 551 145,00 лева с вкл. ДДС. С реализацията на проекта като цяло ще се осигури равен достъп до занимания със спорт и алтернатива за използване на свободното време на децата и младите хора от населените места в община Тетевен.

Вторият проект е „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали № 33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от кв. 3 – гр. Тетевен“ – Етап 2. Той е на обща стойност 583 хил. лева с вкл. ДДС.

Реклама

Проектът включва реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по следните улици на град Тетевен: ул. „Лальо Пеев“ (от ул. „Иван Вазов“ до ул.“Емил Марков“); ул. „Мария Удренова“ (от ул. Марин Урманов до ул. „Усин Керим“); ул. „Усин Керим“ (Клон 1); ул. „Усин Керим“ (клон 8); ул. „Михаил Казначея“ (от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Марин Урманов“); ул. „Марко Йончев“ (от ул. „Иван Вазов“ ОТ 262 до ул. „Емил Марков“ ОТ 250); ул. „Никола Вапцаров“ (от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Емил Марков“); ул. „Гачо Василковски“ (от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Емил Марков“); ул. „Паца Нейкова“ (от ул. „Марин Урманов“ до ул. „Иван Вазов“).

Този участък е част от високата зона на гр. Тетевен, където живеят повече от 4000 жители. Той остава единственият без реконструкция на стария водопровод, построен през 60-те години от етернитови тръби, характеризиращ се с високи загуби на питейна вода и честа аварийност.

Припомняме, че в началото на месец април, кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и министърът на регионалното развитие и благоустройството, подписаха споразумение за финансиране на проект „Реконструкция на водоснабдителна мрежа за град Тетевен“. Той е на обща стойност над 9 млн. лв., като е предвидено да бъде извършена подмяна на до 15 км. водопреносна мрежа.

Реклама