Ученици от трите училища в Тетевен се запознаха с метода на компостиране на отпадъци

Реклама

На 29 април в двора на НПГГСД “Сава Младенов” – гр. Тетевен беше проведена демонстрация на компостиране на отпадъци пред ученици от училището домакин, ПГ по СЕУ “Баньо Маринов” – гр. Тетевен и СУ “Г. Бенковски” – гр. Тетевен.

Инициативата е по Стратегически приоритет “Насърчаване на неформалното обучение” от Годишния план за младежта на Община Тетевен и има за цел да запознае младите хора с метода “компостиране”, за да могат да бъдат активни участници в правилното използване на органични отпадъци и опазване на природата. Община Тетевен осигурява компостери за трите училища и е спомоществовател на събитието.

Реклама