В двора на НУ „Хаджи Генчо“ се проведе голям общностен празник под надслов „От раклата на баба“

Реклама

На 31 май в двора на НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен се проведе голям общностен празник под надслов „От раклата на баба“, който събра учители, ученици, родители и жители на града, за да споделят заедно обичта и преклонението си пред родните традиции.

Събитието е финал на 3-годишния проект „Социално-емоционално образование“, реализиран в партньорство със Сдружение „Знание“, Асоциация Родители, Фондация „Лъчезар Цоцорков“.

На тържеството присъстваха и зам. кметът на Община Тетевен – Борис Врабевски и Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен.

Реклама

Проектът „Социално-емоционално образование“ е ориентиран към ранното детско образование. Крайната му цел е внедряване на Български инструментариум за преподаване на социално-емоционални умения, интегриран чрез съдържание през учебните предмети в начален етап на образование и създаване на споделено пространство за опит, знания, предизвикателства и успехи. Очакваният ефект от прилагането на Проекта е децата от ранна възраст да се научат да разпознават, разбират себе си и другите около тях, управление на емоциите си и да подобряват и развиват своите психични, поведенчески и академични показатели. Включването на родителите цели промяна на средата в посока, подобряване на психо-емоционалния климат и развиване на училищната общност. Крайната цел е учителите да осмислят и планират работата си с родителите и да се постигне осъзнаване, че родителите са ресурс за децата и училището.

Реклама