Д-р Мадлена Бояджиева подписа споразумения с министъра на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на нови 3 проекта на обща стойност над 6 млн. лв.

Реклама

На 6 юни кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и министърът на регионалното развитие и благоустройството – инж. Виолета Коритарова, подписаха споразумения за финансиране на 3 проекта на обща стойност 6 345 900 лв. Средствата се отпускат от държавния бюджет за 2024 г. по Инвестиционната програма за общински проекти, съгласно Приложение №3 и подадено заявление от страна на Община Тетевен до МРРБ.

Споразуменията касаят следните проекти: – „Изграждане на улица „ген. Дендевил“ и водопровод, с Голям извор, община Тетевен“ на обща стойност 1 620 000 лв. – „Основен ремонт на централен площад в с. Български извор, община Тетевен“ на обща стойност 702 000 лв. – „Изграждане на захранващо водопроводно трасе за село Глогово, община Тетевен“ на обща стойност 4 023 900 лв.

В края на месец май бяха подписани други 7 споразумения на обща стойност близо 15 млн. лв.

Реклама

Реклама