Д-р Мадлена Бояджиева подписа споразумения с министъра на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на нови 12 проекта

Реклама

На 20 юни кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и министърът на регионалното развитие и благоустройството – инж. Виолета Коритарова, подписаха споразумения за финансиране на 12 проекта – 6 от които се състоят от проектиране и строително-ремонтни работи и 6 обекта, на които ще се извърши само проектиране. Средствата се отпускат от държавния бюджет за 2024 г. по Инвестиционната програма за общински проекти, съгласно Приложение №3 и подадено заявление от страна на Община Тетевен до МРРБ.

Споразуменията касаят следните проекти:

Обекти, по които тази година ще се извършат проектиране и строителни дейности:

Реклама

 • 1. „Изграждане на ново мостово съоръжение над река Бели Вит, на мястото на съществуващо съоръжение между ОТ 76 и ОТ 75, гр. Тетевен“;
 • 2. „Изграждане на дендрологичен горски парк Арбуретум, гр. Тетевен“
 • 3. „Изграждане на рекреационен парк за спорт и отдих в местност Синчец, гр. Тетевен“;
 • 4. „Изграждане на конзолен паркинг с дължина 100 м. и укрепване на подпорна стена от десния бряг на река Бели Вит, по улица Христо Ботев между ОТ 273-270“;
 • 5. „Реконструкция сграда на НЧ „Цачо Ненов – 1897 г.“ – с. Гложене“.
 • 6. „Реконструкция на улица Христо Ботев с ОТ 246-226 и улица Капитан Войновски с ОТ 96-237, с. Черни Вит“;

Обекти, по които тази година ще се извърши проектиране:

 • 1. „Основен ремонт на общински път LOV 2121 /ІІІ – 358/ Тетевен – Бабинци“;
 • 2. „Основен ремонт на общински път LOV 2113 /ІІІ – 358, Рибарица – Тетевен/ – Брязово“;
 • 3. „Основен ремонт на общински път LOV 2111 /III – 358, Рибарица – Тетевен/ – Васильово – мах. Езерото“;
 • 4. „Частична реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа в с. Градежница, Община Тетевен“;
 • 5. „Основен ремонт на общински път LOV 3120 /I-4 Български извор-Микре/ – Малка Желязна“;
 • 6. „Основен ремонт на общински път LOV1119 /I – 4, Български извор – Микре Български извор – Галата/“.
Реклама