Сред учениците от община Тетевен се проведе кампания за ограничаване разпространението и употребата на наркотични вещества

Реклама

Във връзка с отбелязване на 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества, МКБППМН при Община Тетевен инициира представяне на образователна презентация по темата в училищата на общината и в салона на Община Тетевен.

Нагледно се направи демонстрация с тест за доказване на наркотични вещества от органите на РУ МВР – Тетевен.

Кампанията бе под мотото „Животът е най-ценния дар. Не се убивайте, не наранявайте своите близки, никога не започвайте…!“ и имаше за цел да повиши нивото на здравните знания на учениците и да съдейства за формиране на умения и навици за здравословен начин на живот.

Реклама

Идеята на инициативата е младите хора да изразят своята активна позиция и съпричастност с усилията за ограничаване разпространението на наркотици, да се увеличи подкрепата за превенция на употребата им, като нарасне осведомеността на учащите за вредата и опасностите, които поражда употребата на психоактивни вещества.

Международният ден срещу злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик се отбелязва всяка година на 26 юни, за да засили действията и сътрудничеството за достигане на свят, свободен от злоупотреба с наркотици. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 1987 г. и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията си и сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици.

Милиони хора и техните семейства живеят с проблема, свързан с дрогата. Лоша тенденция е снижаването на възрастта при първия опит на наркотици. Наркоманията става все по-масово явление.  Тя унищожава щастието на хора по целия свят и всяка година взема значителен брой жертви. Това е болест, чието лечение изисква неимоверни усилия и ресурс.

Реклама