Зам.-кметът на Община Тетевен Тони Стоев взе участие в конференцията „Европа на Балканите: Общо бъдеще“

Реклама

На 27 юни конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ събра представители на местната власт, бизнеса и образованието в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Ловеч. Форумът се организира по проекта „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, изпълняван от БТА с подкрепата на Европейската комисия.

Сред участниците на събитието бяха: зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев, кметовете на Троян, Ловеч и Априлци, представители на Община Луковит, Областния информационен център и др.

Тетевен се развива и промените са положителни. Много от тези промени се дължат именно на средствата от европейските програми. Това каза заместник-кметът на Община Тетевен Тони Стоев.

Реклама

През предходният програмен период успяхме да реализираме повече от 20 проекта за над 15 млн. лева. Като малка община основен източник на финансиране за нас от европейските програми е „Региони в растеж“ и „Програмата за развитие на селските райони“, отбеляза Стоев.

Той разказа за значим проект, реализиран в село Голям извор с подмяната на 7 км водопровод и асфалтова настилка, който е помогнал за развитието на туризма. Редица проекти са изпълнени през предходния програмен период, свързани и с образователната и социалната инфраструктура в община Тетевен.

„Най-голямата ни гордост е реконструкцията на централна градска част, на площада в Тетевен“, изтъкна зам.-кметът.

„Много работа сме свършили, но знаем, че и много работа ни предстои, тъй като проблемите не са никак малко“, отбеляза Стоев. Той допълни, че в момента се изпълняват два европейски проекта, насочени към промяна на уличната инфраструктура и за енергийна ефективност в детска градина.

На конференцията стана ясно, че в област Ловеч са изпълнени 1057 проекта по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през програмния период 2014-202 г. Това са „Околна среда“, „Региони в растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, „Храни“, „Морско дело и рибарство“, „Развитие на селските региони“ и „Добро управление“. Това съобщи експертът в Областния информационен център в Ловеч Мариана Бандрова.

Бандрова обърна внимание и на новостите в настоящия програмен период 2021-2027 г. Тя отбеляза, че в област Ловеч вече има сключени договори за 28 проекта на стойност над 40 млн. лева по програмите, съфинансирани от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ).

Проектът „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия. С този проект БТА си поставя за цел да предоставя информация на широката общественост и да насърчава открит диалог относно политиката на сближаване на Европейския съюз и да представя резултатите на местно ниво и изпълнението на политическите приоритети на Европейския съюз.

Реклама