Кметът на Община Тетевен откри още едно ремонтирано  училище

Реклама

Преди наближаващия празник – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева откри още едно ремонтирано училище – ОУ ,,Георги Бенковски“ в с. Черни Вит. Това е единственото иновативно училище на територията на общината.

В училището бе извършен ремонт на сградата, умивалните и тоалетните. Средствата, в размер на близо 60 хил. лв., бяха отпуснати от МОН след посещение на самия министър на образованието и науката преди няколко месеца.

През последните четири години в училището са извършени ремонтни дейности на стойност близо 177 хил. лв., които включват и ремонт на физкултурния салон, общежитието и др. Отново със средства от МОН.

Реклама

Основното училище в село Черни Вит е едно от иновативните училища в България. Известно е с разширената подготовка по музика и съхраняване на автентичния български фолклор, както и с многобройните награди, спечелени от учениците от училището на национални и международни конкурси.

Реклама