В ход е обновяването на НЧ „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен

Реклама

В момента тече обновяването на Народно Читалище „Съгласие 1869 г.“ – гр. Тетевен. Проектът се реализира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Общата му стойност е 387 564.92 лв., от които 329 430.18 лв. – Европейско финансиране и 58134.74 лв. – Национално съфинансиране. Ремонтът се очаква да приключи до 20 септември 2019 г.

Проектът предвижда изграждане на нова отоплителна инсталация за салона на читалището, пълна подмяна на дограмата и топлоизолация на фасадата на  художествената галерия, ремонт на санитарния възел и входа на сградата. Всички компрометирани ВиК и ел. изводи ще бъдат отремонтирани, с цел постигане на дълготрайност на ремонтните дейности.

Кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева коментира, че проектът е замислен и подготвен с активното участие на Общинска администрация още през 2016г., за да може гр. Тетевен да има модерно, уютно и привлекателно читалище, в което да се провеждат културни прояви през цялата година.

Реклама

Реклама