Пешеходната зона на ул. „Иван Вазов“ влиза в експлоатация

Реклама

На свое заседание Общинската комисия по безопасност на движението е разгледа подробно и е взела решение за регулиране на движението в района около пешеходната зона на ул. „Иван Вазов“, съобщават от общинска администрация.

По повод приключване на ремонтните дейности и влизане в експлоатация на пешеходната зона по ул. „Иван Вазов“ се забранява влизането и движението на ППС в отсечката от музея до пресичането на ул. „Ив. Вазов“ с ул. „Н. Павлова“. Това няма да важи за автомобилите със специален режим.

Зареждането на търговските обекти ще се осъществява, като ще се спира за минимално необходимото време в страничните на „Ив. Вазов“ улици, където е възможно. Живущите в този район ще имат възможност да паркират в страничните улици – от страната на движение, както и на регламентираните места за паркиране в централната градска част.

Реклама

При необходимост от доставка на дърва, строителни или други обемисти материали, живущите, с вход от ул. „Ив. Вазов“, трябва да си извадят по определения ред временен пропуск от общината за датата, часът и превозното средство.

Тези условия ще бъдат регламентирани в Наредбата за обществения ред, която ще бъде подложена на обществено обсъждане.

Реклама