Провежда се конкурс за есе на тема: „Какво знам за Азербайджан“

Реклама

Посолството на Република Азербайджан в Република България отправя покана към учениците и студентите на възраст от 18 до 29 г. за участие в конкурс за есе на английски език на тема „Какво знам за Азербайджан“.

Класираните от първо до пето място ще имат възможността да посетят Азербайджан в края на м. август 2019 г. Крайният срок за представяне на есетата е 30 юни 2019 г.

Препоръчителни теми в есето са:

Реклама

Хайдар Алиев – Националният лидер на Азербайджан; История, изкуство и култува на Азербайджан; Население, език, традиции и религия на Азербайджан; Ролята на Азербайджан на международната сцена; Азербайджан и България: история на взаимоотношенията и перспективи; Икономическо развитие на Азербайджан; Стратегия за нефта и газа на Азербайджан; Арменско-Азербайджанският конфликт; свободна тема за Азербайджан.

Допълнителни условия:

  • Есето следва да бъде на английски език и да не надвишава 2500 думи, шрифт Arial 12, като може да бъде подадено в MS Word или PDF формат. Участниците следва да представят още CV и паспортна снимка.
  • Цялостната документация следва да бъде изпратена на следния имейл: v_sadigova@mfa.gov.az на вниманието на г-жа Вусала Садъгова, Втори секретар на Посолството на Република Азербайджан в България.

Документацията на участие и всички условия ще намерите ТУК.

Реклама