График за работа на общинските детски градини през летните месеци – юли и август 2019 г.

Реклама

Във връзка с предстоящия летен сезон Община Тетевен е изготвила график за работата на детските градини на територията на общината. Графикът предоставя възможност през целия период всички нуждаещи се да могат да посещават детско заведение.

Временното преустановяване на дейността на детските заведения е съгласувано с родителите. Директорите на детските градини имат ангажимент да оказват пълно съдействие за насочване и приемане на нуждаещите се в дежурна детска градина. За лятото на 2019 г. със Заповед № 189/04.04.2019 г. на кмета на община Тетевен за дежурна детска градина през месец август в града е определена ДГ „Васил Левски“.

ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ МЕСЕЦИ – ЮЛИ И АВГУСТ 2019 Г.

Реклама

№ по редНаименование на ДГм. юлим. августХигиенизиране
1.ДГ „Васил Левски“ – гр. Тетевен  не работиработи с три възрастови групи, включващи и деца от ДГ „Детелина“, ДГ „Незабравка“ и Изн. група – с. Гложене02.09 – 05.09.2019 г.работи от 09.09.2019 г.
Изн. група – с. Гложенене работине работи/децата са в централната ДГ/02.09. – 05.09.2019 г.работи с деца от 16.09.2019 г.
2.ДГ „Незабравка“ – гр. Тетевенработине работи /02.09. – 05.09.2019 г.работи с деца от 09.09.2019 г.
Изн. група – с. Рибарицаработи    не работи02.09. – 05.09.работи с деца от 09.09.2019 г.
Изн. група – с. Бабинци15.07. – 31.07.не работине работи02.09. – 05.09.работи с деца от 09.09.2019 г.
3.ДГ „Детелина“ – гр. Тетевенработине работи27.08. – 30.09.2019 г.работи с деца от 02.09.2019 г.
Изн група „Свещаров“ – гр. Тетевенне работине работиРаботи с деца от 02.09.2019 г.
Изн. група – кв. Полатенработи с деца до 12.07.2019 г.не работиработи от 02.09.2019 г.
4.ДГ „Изгрев“ – с. Глоговоработи до 31.07.2019 г.не работи21.08. – 05.09.2019 г.работи с деца от 09.09.2019 г.
5.ДГ „Здравец“ – с. ГалатаРаботи с деца до 26.07.2019 г.не работи26.08. – 05.09.2019 г.работи с деца от 09.09.2019 г.
Изн. група – с. Български изворработи до 26.07.2019 г.не работи26.08. – 05.09.работи с деца от 09.09.2019 г.
6.ДГ „Слънце“ – с. Градежницаработине работи19.08. – 05.09.2019г. работи с деца от 09.09.2019 г.
Изн. група – с. Черни Витне работине работи26.08. – 05.09.2019г.работи с деца от 09.09.2019 г.
Реклама