Стартира традиционната акция на Пътна полиция : „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“

Реклама

Акцията ще се проведе в цялата страна за времето от м. юни до 31 август 2019 година.

Целта на инициативата е ограничаване на причините и условията за пътно-транспортни произшествия с деца по време на лятната ваканция.

В рамките на традиционната акция е планирано засилено полицейско присъствие в дните, в които са ученическите празненства за края на учебната година, както и в дните, в които официално се закрива учебната година (14.06.2019г. и 28.06.2019г.).

Реклама

До края на учебната година при обезпечаване сигурността на децата в началото и в края на учебния ден чрез полицейски екипи в районите на детските градини и училищата се осъществява ефективен контрол за:

 • пресичането на пешеходците на определените за това места;
 • използването от родителите-водачи на МПС на обезопасителни колани (и системи), а така също и от пътниците в МПС;
 • спиране на подходящи места за слизане на децата-пътници, без да бъде застрашен техният или животът на други деца, пристигащи/заминаващи на/от училище;
 • недопускане спирането на по-малко от 5 метра преди или на пешеходните и велосипедните пътеки и други нарушения, застрашаващи сигурността на подрастващите и техните родители и близки.

Провеждат се и заключителни беседи по безопасност на движението по пътищата с ученици от прогимназиалния етап на основното образование – пети – седми клас и първи и втори гимназиален етап на средното образование – от осми до единадесети клас, като се използват подходящи възпитателни форми. В мероприятията се включват възможно максимален брой служители от униформения полицейски състав на Пътна и Охранителна полиция, съгласно правомощията им. При срещи с деца и ученици ще се правят конкретни препоръки за игра на безопасни места през ваканцията, безопасно управление на велосипед и правилно движение като пешеходци и пътници в превозни средства. На децата ще се разяснява и административнонаказателната и наказателната отговорност при управление на моторни превозни средства от неправоспособни малолетни и непълнолетни.
При контрола на пътната безопасност униформените ще акцентират върху спазване ограниченията на скоростта в районите на учебните заведения, предимството на пешеходците, управлението на двуколесни МПС от неправоспособни водачи, в т.ч. от малолетни и непълнолетни, използването на защитни каски и обезопасинтелни колани.

Съвместно с представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, регионалните структури на управленията по образованието и училищните ръководства са планирани съвместни действия за осигуряване безопасността на децата, които ще участват в организирани екскурзии до края на учебната година и през летните месеци. Създадена е организация за извършване инструктажи на водачите и се осъществяват проверки за недопускане управлението на автобуси от употребили алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози водачи. Извършват се проверки на техническата изправност на автобусите, с които ще се провеждат екскурзиите, като при евентуално установяване на нарушения незабавно се предприемат съответните законови мерки. Действията по контрола и проверките са координирани между органите на различните институции.

Статистика за пътните инциденти с участието на деца, на територията на област Ловеч:

През летните месеци на миналата година, в периода от 01.06.2018г. до 31.08.2018г. на територията на ОД МВР-Ловеч са регистрирани 14 пътни произшествия, при които 2 деца са починали и 18 са ранени:

 • в качеството си на пътник: 1 дете на 1 година е починало, 8 са леко пострадали и 2 тежко пострадали
 • като водачи: 1 дете на 16 години е починало и 7 са леко пострадали
 • като пешеходци: 1 дете е леко пострадало

За сравнение за летния период на 2017година при 18 пътни инциденти е починало 1 дете и 27 са пострадали.

 • в качеството си на пътник: 1 дете на 2 години е починало и 22 са пострадали, от които 19 леко и 3 деца са тежко пострадали
 • като водачи: 4 пострадали деца /2 леко и 2 тежко пострадали/
 • като пешеходци: 1 леко пострадало дете.

За тази година от 01.01.2019г. до 31.05.2019г. 21 деца са пострадали при 16 пътни инциденти.

 • като пътници леко са пострадали 11 деца
 • в качеството си на водачи потърпевши са 5 деца, които са леко ранени
 • като пешеходци 1 дете е пострадало тежко и 4 леко
Реклама