7 акта и 21 глоби след полицейски проверки в Тетевен

Реклама

На територията на община Тетевен е проведена специализирана полицейска операция, в хода на която служители от местното полицейско управление и ЗЖУ Плевен са извършили проверка на 97 лица и 76 МПС  и за установени нарушения са съставили 7 акта и 21 глоби с фиш.

През вчерашния ден полицейска операция е проведена и в гр.Троян при която служители на местното РУ са проверили 26 МПС и 27 лица и са съставили 1 акт и 12 глоби с фиш.

На 13 юни полицаи от РУ Угърчин съвместно с представители на ОДБХ-Ловеч са извършили 3 проверки свързани с прилагането на Закона за общата организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз и Наредба №16 от 28 май 2010г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. В хода на операцията на пазар в село Кирчево са проверени двама търговци, като и на двамата са съставени актове за предлагане на стока без документ за произход. Проверен е и търговски обект в селото, където е констатирана липса на етикировка и маркировка на предлаганите плодове и зеленчуци, като е съставен констативен протокол за установеното нарушение.

Реклама

Реклама