Забранява се брането на липов цвят на територията на гр. Тетевен

Реклама

Със заповед на зам.-кметът на Община Тетевен Борис Врабевски се забранява брането на липов цвят, изсичане, чупене и кастрене клоните на липовите дървета, намиращи се по поречието на р. Бели Вит, зелените площи, кварталните градинки и междублоковите пространства на територията на гр.Тетевен.

На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административно нарушение от Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Тетевен. Глобите, които се налагат, са в размер от 50 до 500 лв.

Пълният текст на заповедта – вижте тук.

Реклама

Реклама