График за срещи и прием на граждани от мобилен екип на ОДМВР – Ловеч през месец юли ​

Реклама

Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, които обслужват съответния район.

На тези ежемесечни срещи на гражданите и представителите на местната власт се дава възможност да подават сигнали за нарушения по Закона за движение по пътищата, за нарушения на обществения ред, за извършени престъпления, проблеми свързани с пожарната безопасност както и за сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

На територията на община Тетевен и община Ябланица:

Реклама

  • 25.07.2019г. от 10.00ч. до 11.00ч. в с.Батулци
  • 25.07.2019г. от 11.00ч. до 12.00ч. в с.Дъбравата
  • 25.07.2019г. от 13.00ч. до 14.00ч. в с.Гложене
  • 25.07.2019г. от 14.00ч. до 15.00ч. в с.Глогово

Реклама