Мария Стойчева взе участие в заключителната конференция на Националното сдружение на общините

Реклама

В дните от 27 до 29 юни в к.к. Боровец се проведе заключителната конференция на Националното сдружение на общините в Република България за мандат 2015-2019, където участие взеха председателят на ОбС – Тетевен Мария Стойчева и секретарят на Общината – Цветелина Стоянова.

Г-жа Стойчева бе сред лекторите в дискусията „Равносметката на общинските съвети“, представяйки Община Тетевен с тема за доброто взаимодействие между Общински съвет, Кмет и администрация – залог за добро местно самоуправление.

По време на среща на представителите на местната власт с вицепремиера Томислав Дончев, Даниел Панов повдигна въпроса за 19-е общини, лишени от възможност да кандидатстват за европейски средства за инфраструктура в малките населени места. Сред тях е и Община Велико Търново. Вицепремиерът Томислав Дончев подчерта, че през следващия програмен период 2021-2027 г. не трябва да се допуска да има общини, които да останат без европейско финансиране. 

Реклама

Конференцията събра над 450 кметове, председатели на общински съвети, секретари на общини и др. Освен вицепремиера Томислав Дончев, сред гостите бяха министрите на регионалното развитие – Петя Аврамова, земеделието – Десислава Танева, околната среда и водите – Нено Димов, културата – Боил Банов, труда и социалната политика – Бисер Петков, заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов и др. 

Направена бе равносметка, че за 12-е години членство на България в Европейския съюз в общините са модернизирани повече от 1500 училища, детски градини, болници, културни, социални, административни и многофамилни жилищни сгради, обновени са над 900 км. пътища, подобрени са над 17 млн. кв. м. паркова среда и зелени площи, укрепени са над 700 хил. кв. м. свлачища и са изградени над 70 хил. линейни метри съоръжения за предотвратяване на наводнения в населените ни места. Изградени са нови или рехабилитирани над 50 пречиствателни станции и над 5 хиляди км. водопроводна и канализационна мрежа, както и 19 регионални системи за управление на отпадъците, обслужващи повече от 4 млн. души. И към настоящия момент общините работят по 1800 проекта за над 4 милиарда лева, посочи Даниел Панов.

Реклама