Възстановяват се таксите за ползвателите на общински терени за търговска дейност по ул. „Иван Вазов“

Реклама

По предложение на д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен и след Решение на ОбС-Тетевен, временно бе преустановено събирането на такси за ползване на общински терени за търговска дейност на открито по ул. „Иван Вазов“ – от музея до „Централна кооперативна банка“ – до приключване на ремонтните дейности.

С финализирането на проекта и пускането му в експлоатация, се възстановява събирането на тези такси. Заповедта влиза в сила от 1 юли и касае ползвателите на общински терени за разполагане на стълби и подходи, осигуряващи достъп до търговските обекти, маси за консумация, стелажи за продажба на печатни издания, кафе-автомати и хладилни витрини.

Разрешенията за ползване на общински терени в цитирания участък ще се издават в съответствие с досега установения ред.

Реклама

При желание за ползване на допълнителна площ следва да се подадете искане за ползване на общински терен за търговска дейност на открито в Общинския център за услуги и информация на гражданите.

Реклама