Обсъдиха превантивни мерки за предотвратяване на Африканската чума по свинете в община Тетевен

Реклама

Във връзка с усложнената епизоотична обстановка в България след констатирано огнище на заболяването Африканска чума по свинете /АЧС/ на територията на с. Новачене и с. Жернов, община Никопол, област Плевен, на 09.07.2019 г. се проведе заседание на Областна епизоотична комисия на Област Ловеч. В резултат на заседанието бяха взети решения за предприемане на превантивни мерки за ограничаване на разпространение на АЧС.

След заседанието бе издадена Заповед на Областния управител на Област Ловеч със включени мерки, задължения на собствениците на животновъдни обекти, кметове на кметства, кметски наместници и ветеринарните лекари за предотвратяване на разпространението на АЧС на територията на Област Ловеч.

Във връзка със същата Заповед бе свикано заседание на общинската епизоотична комисия на 15.07.2019 г. в салона на Община Тетевен, на която се обсъдиха предприемането на превантивни мерки.

Реклама

Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването Африканска чума по свинете вижте тук

Брошура вижте тук

Реклама