,,Заедно създаваме по-добро бъдеще“ – един успешно осъществен проект между общините Тетевен и Радовиш

Реклама

От 18 до 21 юли Община Тетевен  и побратимената Община Радовиш от Република Северна Македония реализираха съвместен проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“.  Проектът е  на стойност 22 175 евро и се финансира по Програма „Европа на гражданите“, направление „Демократична ангажираност и гражданско участие“, мярка „Побратимени градове“. Той се осъществява в рамките на договореностите, съгласно подписаният на 20.08.2018 г. Меморандум за сътрудничество между Община Тетевен и Община Радовиш. За изпълнение на дейностите по проекта от община Радовиш се включиха общо 165 участника, като 133 души участваха директно във всички дейности по проекта, а останалите се включиха на живо чрез скайп- връзка по време на основните форуми. От страна на водещата община в проекта – Община Тетевен във всички дейности участие взеха около 150 души.

В първия ден от работната програма – 18.07.2019 г. , в хотел „Света Екатерина“, с. Рибарица“ се състоя бизнес- форум с бизнес – изложение с участието на водещи фирми от различни сфери, общинските ръководства и експерти от двете побратимени общини, представители на държавни институции- общо 99 участника и 20 със скайп-връзка. Официални гости на събитието  бяха Н. Пр. Мaрjaн Ѓорчев – Посланик на Република Северна Македония, Зоран Мираковски- Първи секретар на Посолството,  г-жа Маджиде Ахмедова – Заместник Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, г-жа Даниела Пенева – представител на Българската търговско-промишлена палата, г-жа Мариела Петрова- Изпълнителен директор на РСО „Централна Стара планина“.

В 9:30 ч. Кметът на община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева откри бизнес-изложение, в което от община Тетевен участваха с рекламни щандове и свои продукти фирмите „Арте италиана“ ЕООД, „Камакс“ ООД, „ДСП Бимекс“ ООД, „Калинел“ ЕООД, „Фамилия Добревски“ АД, „Еко-Балкан“ ЕООД, „Хармония ТМ“ АД, а  от страна на община Радовиш – „Млекара Георгиеви“, „Бест фуд ТИ“, рекламен щанд на община Радовиш.

Реклама

В 10:00 ч., с официални приветствия от страна на Кметовете на двете общини – Д-р Мадлена Бояджиева и г-н Герасим Конзулов, и Н. Пр. Мaрjaн Ѓорчев – Посланик на Република Северна Македония, беше открит бизнес форума.

По време на първата работна сесия бяха направени общи презентации за община Тетевен и община Радовиш, представена беше и Facebook страницата на проекта ,,Together we create a better future”.

Във втората част на форума управителите на водещи фирми от община Тетевен – корпоративна група ,,Макс Груп“, ,,Арте италиана“ ЕООД, ,,Калинел“ ЕООД, ,,ДСП Бимекс“ ООД, Бутикова къща за гости ,,Извор“ запознаха присъстващите  с информация за своята дейност, продукти и пазари. От своя страна, гостите от община Радовиш представиха местния си бизнес чрез презентации на теми ,,Стратегия за развитие на туризма“ и ,,Стратегия за подкрепа на малки и средни предприятия и заетост 2019 – 2015“.  Важен момент от бизнес-форума беше запознаването на участниците с реализацията на дуално обучение в Професионалната гимназия по строителство, електротехника и услуги в гр. Тетевен и с актуални програми и източници за финансиране с европейски средства на малък и среден бизнес в Република Северна Македония. В регистрационните материали за своите гости, Община Тетевен предостави информация за общинските политики, дейности и инициативи, свързани със стимулиране на местното икономическото развитие. Денят продължи с посещение на гостите от община Радовиш в производствени бази на местни фирми ,,Камакс“ ООД, ,,ДСП Бимекс“ ООД, ,,Хармония – ТМ“ АД, “Арте италиана“ ЕООД и къщи за гости ,,Тримата глупаци“ – с. Рибарица, стаи за гости ,,Алпина“ – с. Рибарица, Комплекс къщи за гости ,,Вита“, ,,Бревита“ и ,,Бояна“ –  с.Черни Вит.

Изпълнението на дейностите по проекта  продължи на следващия ден – 19.07.2019 г.,  в Бизнес – център ,,Балкан“ – Рибарица. Там бе организирана дискусионна среща на младежки групи, директори на учебни заведения в двете общини, представители на организации, работещи в областта на образованието и младежките политики – общо 133 участника и 12 със скайп-връзка.  Отново форумът бе открит с приветствия от д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен и г-н Герасим Конзулов – Кмет на Община Радовиш. Гости на срещата бяха експерти от Областна администрация – Ловеч и Изпълнителния директор на РСО „Централна Стара планина“ г-жа Мариела Петрова.

Събитието започна с дебат ,,Бъдещето на Европа и младите хора – икономическо развитие и социално сближаване“, като младежите от двете общини работиха в шест групи по теми, свързани с евроскептицизма, бъдещето на ЕС, каква европейска общност искат младите хора, как биха управлявали ЕС в интерес на младите хора.

След това бе обсъден проект за Обща стратегия за младежта между двете общини за период от три години, изготвен от екипи от двете общини. Директори от училища от община Тетевен представиха презентации на теми ,,Приобщаващо образование“ – СУ „Г. Бенковски“, ,,Иновативно училище“ – ОУ ,,Георги Бенковски“, с. Черни Вит и ,,Дуално обучение“- НПГГСД „С. Младенов“, като пример за добри практики в сферата на младежките политики и образованието. Представителите от община Радовиш запознаха домакините от Тетевен с презентация за своето средно училище „Коста Сусинов“ и  ,,Потребности от кадри за стопанския сектор“.

В следобедните часове, младежите от двете общини се забавляваха в общ Идеен тиймбилдинг – Flashmob, в м. Костина, с. Рибарица, където целта на общите игри беше обвързана с общополагащи ценности на ЕС – обединени в общите цели заедно да градим обединена Европа и общото бъдеще на младите хора.  В тиймбилдинга взеха участие  65 души от двете общини.

Третият ден от съвместните дейности – 20.07.2019 г. започна с  участието на фолклорна група „Радовишанки етно“  и „Распеани радовишани“ в традиционния Празник на народния обичай и автентичната носия, с. Рибарица .

Вечерта, над 300 гости на фестивала бяха част от празника на македонския фолклор и се насладиха на изпълненията на гостуващите самодейни състави от община Радовиш –  Фолклорен ансамбъл „Радовишанки Етно“, Фолклорен ансамбъл „Китка“,  Балетно студио „Газели“ и градски ансамбъл „Распеани Радовишани“- общо 61 участници.

През четирите дни на престоя си, делегацията от община Радовиш посети и културни забележителности в района на община Тетевен. Те бяха част от гостите на тържествено честване от рождението на Васил Левски и създаването  на Първия революционен комитет в с. Голям извор. Посетиха тетевенския манастир ,,Св. пророк Илия“ и пещера ,,Съева дупка“ в с. Брестница, общ. Ябланица.

Като домакин, Община Тетевен предварително проведе информационна кампания за проекта под различни форми. През април бе организирана работна среща между представители на двете общини. Бяха раздадени 500 информационни флаери на различни културни събития в община Тетевен – ,,Празник на Тетевенската саламура“ , ,,Лято 2019 – Туризъм за всички“ – хепънинг с изложение на хотелиери и ресторантьори, ,,Трабант фест 2019“. Програмата бе представена и на местните консултативни съвети към Кмета на Община Тетевен – Консултативен съвет по младежта, Консултативен съвет по образованието и Консултативен съвет за местно икономическо развитие. Бяха изпратени покани към повече от 22 фирми от община Тетевен за участие в бизнес-форума, а водещите фирми – участници в изложението бяха посетени на място от екипа по проекта. 

През м. април беше създадена и фейсбук страница на проекта „Together we create a better future”, на която се отразяват всички съвместни дейности между двете общини, както в рамките на проекта, така и проведените, съгласно общите договорености по Меморандума за сътрудничество.

От 11.04.2019 до 23.07.2019 г. страницата е харесана от 170 души, публикациите имат над 50 споделяния, а общият брой на достигната аудитория за времето на функционирането на тази страница до приключване на дейностите по проекта е 39 825 души.

Само за периода на реализиране на проекта 18-21.07.2019 г. по дни съдържанието на публикациите е достигало до следния брой хора:

18.07.2019 г. – 6 900

19.07.2019 г. – 9 583

20.07.2019 г. – 10 004

21.07.2019 г. – 11 060

С оглед по-голяма публичност на дейностите по проекта и достигане на посланията и резултатите от общата ни работа до повече потребители и двата форума, на 18 и 19.07.2019г., бяха със скайп- връзка с аудитория в Община Радовиш- общо 32 души и с предаване на живо за социалната мрежа Фейсбук.

Реклама