Ще бъде преустановено движението по ул. „Здравец” поради ремонтни дейности

Реклама

Във връзка с реализирането на строително-монтажните работи по ул. „Здравец” в гр. Тетевен, от Общинска администрация уведомяват гражданите, че:

Предстои изпълнение на пътна настилка – армирана гео-мрежа. Технологията на изпълнение не допуска преминаване на пътни превозни средства преди пълното завършване на настилката, поради което е необходимо да бъде преустановено движението по улицата и в двете посоки. Полагането ще се осъществява на два етапа:

Етап 1 – отсечка от кръстовище с ул. Калена Плоча до ул. Здравец № 48. Преминаването на пътни превозни средства ще се осъществява по ул. Калена Плоча.

Реклама

Етап 2 – отсечка от кръстовище с републикански път III-358 до кръстовище с ул. Калена Плоча до ул. Здравец № 48. Преминаването на пътни превозни средства ще се осъществява по ул. Калена Плоча и ул. Здравец посока ул. Димитър Благоев.

Ограничението ще се въведе на 29.07.2019г. (понеделник) от 09:00 часа до приключване на строително-монтажните работи, като се предвижда максимална продължителност до 3 работни дни.

Реклама