639 катастрофи са станали през 2018 г. на територията на Област Ловеч

Реклама

639 ПТП, от които 432 с материални щети, 207 тежки с 21 убити и 273 ранени са регистрирани през 2018 г. на територията на Област Ловеч. Тези данни бяха изнесени на проведено заседание на Областна комисия по безопасност на движението по пътищата, съобщават от zetramedia.com.

В сравнение с 2017 г. състоянието на трите определящи фактора е следното: 14 тежки ПТП повече, убити с 21 по-малко и 46 ранени по-малко. ПТП с материални щети са с 9 повече.Извън населените места по републиканската и общинска пътна мрежа са възникнали 298 ПТП с 14 загинали и 137 ранени. В населените места при ПТП са пострадали 39 пешеходеца, от тях 3 загинали и 36 ранени с различна степен на нараняване.

За отчетния период служителите на сектор “Пътна полиция” към отдел “Охранителна полиция” при Областна дирекция на МВР Ловеч са констатирали 9 288 нарушения за превишена скорост, като въведените електронни фишове в Автоматизираната информационна система „Управление на наложени глоби по наказателни постановления и извършване на плащания по тях през Интернет, SMS и WAP” (АИС АНД) са 9 269

Реклама

За времето от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. на територията обслужвана от сектор “Пътна полиция” към отдел “Охранителна полиция” при Областна дирекция на МВР Ловеч бяха проведени общо 172 СПО, от които 32 по метода на „Широкообхватен контрол”, 11 по линия на TISPOL с различна тематична насоченост, 52 на територията на гр. Ловеч за неправилно престояващи и паркирани МПС, 18 проведени от служители на сектора на територията на Районно управление Луковит, Районно управление Тетевен, Районно управление Угърчин. Проведени бяха 6 СПО с размяна на екипи с Районно управление Троян. Проведени са други 53 с различна тематична насоченост към водачите на МПС за “Употреба на алкохол и упойващи вещества” и “Неправоспособност”, заплатена винетна такса и с обща насоченост към безопасността на движението поради повишаване на интензивността през летния период. Проведени са 6 кампании и 6 акции за обезпечаване на безопасността на движението в празнични дни, през летния и зимния период и при провеждане на различни мероприятия с участие на деца, ученици, студенти и др.
Проведени са 6 превантивни беседи по безопасност на движението по пътищата в детските градини, 22 беседи по темата с ученици в училищата.
Проведени са 5 изнесени урока в рамките на програмата „Детско полицейско управление“ .

Постигнатите ефекти и резултати от предвидените мерки върху държавната политика по безопасност на движението по пътищата на областно ниво – изграждане нови, реконструкция и рехабилитация на кръстовища и тротоари, подмяна и поставяне на нова вертикална и хоризонтална пътна маркировка; повишаване информираността на участниците в движението.

Планираните дейности за 2019 година са по мерките: 
• диалог и съвместна работа с институциите, неправителствените организации и гражданското общество по проблемите на безопасността на движението 
• цялостно подобряване на пътната инфраструктура 
• подобряване на образованието, уменията и дисциплината на участниците в движението:
• повишаване на контрола по спазване правилата за движение 
• мерки в системата за подготовка на нови водачи на МПС
• повишаване и поддържане на техническата изправност на парка от пътни превозни средства посредством всеобхватен и усъвършенстван технически контрол
• ограничаване влиянието на умората върху тежките пътнотранспортни произшествия

Реклама