8.6% е регистрираната безработица в област Ловеч

Реклама

По данни на Агенцията по заетостта тенденцията за понижаване на регистрираната безработица в страната се запазва и през юни, като в средата на годината равнището за Ловешка област се установява на  8.6%, отчитайки намаление от 0.2  процентни пункта спрямо май 2019 г. и от 0.5 процентни пункта на годишна база.

Най-ниска е безработицата през юни в община Ловеч – 4.3%, община Троян – 4.7%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин –29.1% и в Ябланица – 24.1%. Останалите общини са с равнище на безработица в Априлци – 5.8%, в Тетевен – 13.2%, в Летница – 15.3% и в Луковит – 18.0%.

Регистрираните безработни в края на юни са 4 823, като числеността им се свива с 1.4% (69 лица) спрямо предходния месец и с 5.5% (279 лица)  спрямо година по-рано.

Реклама

Дейността на бюрата по труда продължава да обхваща все повече заети, учащи и пенсионери, сред които работодателите също разчитат да намерят своите кадри.

Постъпили на работа през месеца са 533 лица, които са с 39 лица (7.9%) повече от май. Започналите работа на първичния пазар безработни през юни са общо 303 лица – с 13.1% повече спрямо предходния месец.

В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през юни в субсидирана заетост са включени общо 92 лица, в т.ч. 17 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 65 по програми, по мерки – 10 лица. Спрямо май се наблюдава ръст на включените в инициативите на активната политика с 53 лица.

Обявените свободни работни места от реалната икономика през юни са 221, а сравнението с месец по-рано показва спад от 30.9% в потребностите от работна сила. Над 81% от заявените места са от частния сектор.

Анализът по икономически дейности на заявените свободни работни места на първичния пазар показва, че най-голям е делът им в преработващата промишленост (48.9%), търговията (18.6%), хотелиерството и ресторантьорството (10.0%), административни и спомагателни дейности (9.5%), държавно управление (3.6%) и др.

Реклама