От днес полицията в Тетевен е с нов началник

Реклама

Със заповед на министърът на вътрешните работи гл.инспектор Светослав Иванов Съев е временно преназначен на длъжност началник III степен на Районно управление Тетевен, считано от 31.07.2019г.

Инспектор Светослав Иванов Съев  е роден на 05.05.1979 г. в град  Ловеч. Висше образование е завършил в Университет за Национално и световно стопанство гр. София, с образователно квалификационна степен „Бакалавър”.

Работа в системата на МВР е започнал през пролетта на 2000 год., на длъжност младши експерт в група „НТЛ” при РДВР Ловеч. Последователно през годините е заемал различни длъжности в „Охранителна полиция“ и „Криминална полиция“ в структурите на ОД МВР-Ловеч:

Реклама

–  районен инспектор в „Териториална полиция” на сектор „Охранителна полиция” към РПУ Ловеч, РДВР Ловеч

–  разузнавач в група „Имуществени престъпления”, сектор „Криминална полиция”, РПУ Ловеч, РДВР Ловеч

– разузнавач в група „Престъпления против собствеността”, сектор ”Противодействие на криминалната престъпност”, отдел „Криминална полиция” при ОДМВР Ловеч

– разузнавач в „Противодействие на икономическата престъпност”, група ”Криминална полиция”, РУП Троян, ОДМВР Ловеч

От 25.06.2010 год. до 01.02.2016 год. Светослав Съев е началник на РУ Ловеч, а от тогава до сега Съев е изпълнявал длъжност „полицейски инспектор“ в група „Оперативна дежурна част“  на ОДМВР Ловеч.

Многократно е награждаван от ръководството на МВР и ОД МВР-Ловеч.

Реклама