Заповед на областния управител относно вземането на мерки против разпространението на АЧС

Реклама

Областния управител на област Ловеч е издал заповед РД-07-118/31.07.2019 г., на основание Закона за администрацията, в изпълнение на писмо на Министъра на земеделието, заповед на Директора на БАБХ д-р Дамян Илиев от 29.07.2019 г., и решение на Централния епизоотичен съвет с цел пълна координация и взаимодействие за предотвратяване на възможността от възникване на огнища на Африканска чума по свинете. Чрез нея, Областния управител на област Ловеч разпореди:

  1. Да се определи 20-километрова зона около индустриалните свинеферми на територията на област Ловеч, в която да се преустанови отглеждането на свине в обект тип „заден двор“
  2. Да се съобщи на стопаните, че срокът на мярката за доброволно клане на животните изтича на 31.07.2019 г. След тази дата, ще се пристъпи към умъртвяване на животните от компетентни органи – Областта дирекция по безопасност на храните Ловеч
  3. Да се уведомят собствениците на свине от обекти тип „заден двор“, че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго, само след топлинна обработка за минимум 30 мин. при 70 градуса по Целзий, достигнати във вътрешността на месото. Изсушаването, опушването, осоляването, охлаждането и замразяването на месото не се приложими начини за съхранението му, тъй като вирусът на АЧС е изключително устойчив на тези обработки.

Контролът по изпълнението на Заповедта ще се установява лично от Областния управител.

Копие от настоящата заповед се изпраща незабавно за сведение и изпълнение на кметовете на общините на територията на област Ловеч, Директора на ОДБХ Ловеч и Директора на ОД МВР Ловеч.

Реклама

Реклама