Ремонтът на СУ „Георги Бенковски“ в Тетевен върви по план

Реклама

Строителните дейности са част от реализацията на проект „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен“. Стойността му е 1 247 120,66 лв. и е финансиран по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда дейности, свързани с прилагане на мерки за енергийна ефективност. Извършва се топлинно изолиране на външни стени, подмяна на съществуваща дограма и интериорни врати, цялостна подмяна на покривната конструкция и топлинно изолиране на основната сграда и физкултурния салон, подмяна на отоплителната и електрическата инсталация, както и на осветителните тела с енергоспестяващи.

Извършени са и дейности, свързани с конструктивно укрепване на физкултурния салон, с ремонтни дейности на основната сграда, мерки, свързани с достъпна среда и др.

Реклама

Реклама