Събират информация за броя на умъртвените прасета на територията на община Тетевен

Реклама

Във връзка с писмо с вх. № РР-07-13(17) от 07.08.2019 г. на Областния Управител на Област – Ловеч и във връзка с разпореждане на зам.-министъра на земеделието, храните и горите е необходимо всички стопани, отглеждали и заклали свине от обекти тип „заден двор“ на територията на Община Тетевен – да предоставят информация за броя на закланите свине за угояване в 20 километровите зони около индустриалните ферми, съобщават от общинска администрация.

В съобщението се казва още, че стопаните следва да подадат информацията в Кметствата по населени места на Община Тетевен до 16:00 часа на 08.08.2019 г. (четвъртък).

За град Тетевен информацията да се подава в сградата на Община Тетевен, гр. Тетевен, пл. „Сава Младенов“ №9, отдел „Общинска собственост“, етаж I, стая 106, при Марияна Гергова, гл. експерт „ССП“ или на телефон 0678 52200, вътр. 120 до 17:00 часа на 08.08.2019 г. (четвъртък).

Реклама

Списъците ще бъдат използвани като базова информация за изплащане на обявеното подпомагане в размер на 300 лв. на двор, за извършване на мероприятия по почистване и дезинфекция на обектите тип „заден двор“, подчертават от общината.

За деклариране на неверни данни, се носи наказателна отговорност по чл. 313 и чл. 314 от Наказателния кодекс.

Реклама