Започват да поставят маркировка на пътното платно на ул. „Иван Вазов“

Реклама

На 20.08.2019 г. ще бъдат извършени действия по хоризонтално маркиране на пътното платно на ул. ,,Иван Вазов“ – гр. Тетевен. Това ще се случи в отсечката от пресичането с ул. ,,Симеон Куманов“ /Данъчна служба/ до пресичането с ул. ,,Христо Ботев“ /след Санданския блок/.

За целта е необходимо след 7:30 часа на 20.08.2019 г. да бъде освободено пътното платно от паркирани автомобили до края на деня, както и движението на МПС да бъде само при необходимост, за да не се затруднява процедурата по маркирането.

Реклама