Спортни и занимателни игри се проведоха на пл. „Сава Младенов“ в гр. Тетевен

Реклама

На 17 август 2019 г. на пл. „Сава Младенов“ в гр. Тетевен се проведоха спортни и занимателни игри под надслов „Забавно лято“, организирани от Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“ и Български червен кръст.

Събитието бе подкрепено от Община Тетевен и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Тетевен и събра много деца на площада. Малчуганите и младите доброволци на БЧК в Тетевен и Център за работа с доброволци към РБ „Проф. Беню Цонев“ се забавляваха и същевременно се учеха да си помагат чрез игрите, да бъдат отбор и да побеждават заедно. Инициативата предизвика много усмивки и положителни емоции, както сред децата, така и сред родителите, които ги доведоха на своеобразния детски празник.

Реклама