Диво прасе край Априлци донесе АЧС в област Ловеч

Реклама

Диво прасе в района на Априлци донесе африканската чума по свинете /АЧС/ в област Ловеч. Това е първият и единствен засега случай. Животното е било отстреляно от ловна дружинка и след изследване на целият отстрел за деня от 14 прасета, само при едно се доказва наличието на острото заразно заболяване. Днес месото от него е загробено. Няма случай на заболяло домашно прасе към момента.

В свикано от областния управител Ваня Събчева заседание на Областната епизоотична комисия стана ясно, че започва претърсване на обявената инфектирана зона от 200 кв. км или с радиус 45 км в района от специалисти. Със заповед е забранен и дърводобивът, както и събирането на билки, лова и туристическите излети в района.

Със заповед на директора на РДГ – Ловеч инж. Павли Богдански е забранен достъпът до горски територии на лица, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерките за ликвидиране на болестта в ловностопанските райони на ДЛС „Русалка“ – Априлци и Черни Осъм, както и в районите на ловните дружини в Априлци, Велчево, Видима, Зла река и Острец.

Реклама

Преди дни в определения срок жителите на Априлци доброволно изклаха прасетата, отглеждани за лично ползване. Това им осигури възможност да усвоят месото от все още здравите си животни. Ако това не се бе случило, днес всички прасета също щяха да бъдат загробени според разпоредбите на БАБХ.

По време на заседанието на Областната епизоотична комисия бяха обсъждани и още мерки и действия за незабавно потушаване и предотвратяване на следващи случай на АЧС на територията на Област Ловеч. След приключване на огледа и анализ на специалистите ще бъдат начертани и други мерки, които от една страна да ограничават разпространението на заболяването, а от друга – да нормализират живота на хората в района.

Зам.-областният управител Илиян Тодоров, председател на областната комисия, представи за разглеждане и списъците с броя – над 1300 доброволно заклани прасета от обекти тип „заден двор“ в 20 км зони около индустриалните ферми от общините в Област Ловеч. За всяко от тях държавата осигурява по 300 лв за дезинфекция на личните стопанства. Допустими собственици за тази финансова помощ са хора, отглеждащи до 5 прасета за угояване, разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми „лично стопанство“, които не продават месото, а го добиват само за лична употреба. Те ще получат средствата, ако са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място и представен в Областната епизоотична комисия и заверен от областния управител и официален ветеринарен лекар.

Изплащането на еднократната помощ се извършва от Областна дирекция по безопасност на храните, а условията за изплащането са наличие на заявление, в което стопанинът декларира, че е извършил доброволно клане, почистване и дезинфекция с посочени наименование и количество на закупения дезинфектант и консумативи, както е че няма да населва обекта с прасета за период най-малко 12 месеца след последната дезинфекция и без регистрация. Трябва да бъде предоставен и констативен протокол за извършено клане и почистване и дезинфекция, издаден от кмета на населеното място.

Санитарни зони включват обектите тип „заден двор“ в 20 км зона около индустриални ферми, както и тези, намиращи се в населени места и представляват висок епизоотичен риск за разпространение на заболяването и определени с решение на Областната епизоотична комисия.

След доказания случай на АЧС в Априлци в област Ловеч се изпълняват разпорежданията на министъра за земеделието, храните и горите Десислава Танева за биосигурност.

Реклама