В Тетевен стартира още един мащабен проект

Реклама

В Тетевен стартира още един мащабен проект: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали № 33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 – гр. Тетевен“, на стойност 1 200 000 лв. Изпълнението на проекта обхваща ул. ,,Емил Марков“ ниска и висока зона, както и прилежащите улици към нея.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева каза, че ще бъде подменена изцяло водопроводната мрежа, като подмяната на водопроводните отклонения към абонатите ще бъде до водомерен възел.

След реконструкцията на водопровода ще бъдат положени нови бордюри, тротоари и асфалтова настилка върху уличното платно.

Реклама

Ремонтът е от крайна необходимост, тъй като водопроводната мрежа на територията на града е остаряла и амортизирана и се характеризира с чести аварии. Тя добави, че екипът ѝ работи постоянно в тази насока и следи за нови възможности за кандидатстване за отпускане на средства за подмяна на водопроводната мрежа и в други квартали, подчерта д-р Бояджиева.

Проектът се финансира с целеви средства, предоставени на Община Тетевен с Постановление на Министерски съвет.

Реклама