Жителите на курорт Рибарица отпразнуваха с празничен водосвет обновената си улица

Реклама

На 24-ти август жителите на ул. ,,Даковото“ в курорта Рибарица, община Тетевен, отбелязаха приключването на основния ремонт на улицата с празничен водосвет и кръшни хора. Събитието бе организирано по тяхна инициатива и сред поканените бяха д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен и Пенка Ганева – Кмет на село Рибарица. Специален гост бе и Ваня Събчева – Областен управител на Област Ловеч.

Ремонтът на ул. ,,Даковото“ в село Рибарица е част от проект „Рехабилитация на общинска улична мрежа в сервитутното очертание на гр. Тетевен: ул. „Иван Вазов”, гр. Тетевен; ул. „Здравец” – гр. Тетевен; ул. „Вит” – кв. Полатен, гр. Тетевен; ул. „Даковото” – с. Рибарица, Община Тетевен: ул. „Васил Левски” – с. Галата, Община Тетевен“, финансиран по договор с Държавен фонд ,,Земеделие“ на стойност 2 317 067,64 лв.

Извършена бе реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, като бяха положени нови бордюри, изградени тротоари и положена асфалтова настилка. Улицата е с дължина около 1 км и не е основно ремонтирана от над 30 години.

Реклама

Реклама