13.3% е равнището на безработицата в Община Тетевен през юли

Реклама

Равнището на безработица през юли 2019 г. по данни от административната статистика на Агенция по заетостта за Ловешка област е 8.8%. Отчита се леко нарастване с 0.2 % пункта спрямо предходния месец. С 3.5 пункта е над равнището за безработица за страната (5.3%).  В сравнение с юли 2018 г., равнището на безработица е по-ниско с 0.4 процентни пункта на годишна база, съобщава сайтът zetramedia.com.

В бюрата по труда  от област Ловеч са регистрирани 897 безработни лица. Те нарастват с 74 души (1.5%) спрямо юни. Нарастването е обусловено както от намаляващото търсене на кадри за сезонни дейности, така и от ефекта на кампанията на Агенцията по заетостта по активиране на нетърсещите работа или обучение лица в трудоспособна възраст. В сравнение с юли 2018 г. безработните са с 247 лица (4.8%) по-малко. 

По общини от областта:

Реклама

  • Най-ниска е безработицата през юли в община Ловеч – 4.3% в Априлци – 4.8% и в община Троян – 5.1%,   като в тези три общини безработицата е по-ниска от тази за страната. Най-висока в областта е безработицата в общините Угърчин – 29.1% и Ябланица -24.0%. Останалите общини са с равнище на безработица: в Тетевен – 13.3%, в Летница – 15.8%, в Луковит – 18.5%.

Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери, като през юли 20 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа.

Общо 352 лица са постъпили на работа през месеца, като 90.6% от тях са устроени в реалната икономика. 3 учащи се и 4 пенсионери също са намерили своето ново работно място. Спрямо юли 2018 г. постъпилите на работа намаляват с 36 безработни лица.

В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени 33 лица, от които: 22 – по програми, 4 по мерки за заетост и 7 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, при 248 лица за юни.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юли са 262, като 64.5% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (69.5%), образованието (5.7%), търговията (5.0%), аграрен сектор (4.6%), хуманно здравеопазване (4.2%), хотелиерство (2.7%) и др.

По програми за заетост в бюрата по труда са заявени 4 работни места, а по схеми на ОП „РЧР” – 3 работни места.

Най-търсените през юли професии с посредничеството на Агенцията по заетостта са: оператори на стационарни машини и съоръжения -63, монтажници – 32, работниците в добивната и преработваща промишленост – 30, квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях -18, металурзи, машиностроители и сродни на тях – 18, преподаватели – 14, водачи на МПС -13, работници по инсталиране и ремонт на електр. съоръжения- 10, продавачи – 8 и др.

Реклама