ТП на НОИ-Ловеч ще проведе в Тетевен консултации за изчисляване на прогнозна пенсия

Реклама

През месец септември 2019 г. мобилни екипи от всички териториални поделения на НОИ (ТП на НОИ) ще извършват отново консултации на гражданите с цел да ги подпомогнат при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент, изчислен по старата или по новата методика, действаща от началото на 2019 г.

Териториално поделение на Националния осигурителен институт-Ловеч организира на 10 септември 2019 г. от 09:30 до 15:30 часа консултации за гражданите при избора на по-благоприятен прогнозен индивидуален коефициент.

Консултациите ще се състоят в изнесено работно място на ТП на НОИ-Ловеч в град Тетевен на ул. „Димитър Благоев“ №2 А, ст. 114.

Реклама

Експертен екип от отдел „Пенсии“ ще предоставя на своите бъдещи клиенти услугата „Изчисляване на прогнозна пенсия“. За да бъде извършено изчислението, е необходимо да бъдат предоставени следните документи:

1. Лична карта.

2. Оригинално удостоверение за осигурителен доход обр. УП – 2 за период от три последователни години от последните 15 години, осигурителен стаж до 01 януари 1997 г. по избор.

3. Документи, доказващи трудов/осигурителен стаж до 01 януари 1997 г. – трудови книжки, осигурителни книжки, удостоверения, военно-отчетна книжка и др.

Освен наличието на посочените документи, гражданите трябва устно да заявят колко трудов/осигурителен стаж имат положен до 01 януари 1997 г. След тази дата, информацията за осигурителния стаж и доход е служебно известна въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Ръководството на ТП на НОИ – Ловеч

Реклама