949 стопани на прасета ще получат еднократна помощ от 300 лв.

Реклама

Няма нови случаи на Африканска чума по свинете след единствения засега – диво прасе в Априлци. Няма и такива, за които да имаме притеснения нито при огледа на зоната от 200 кв. км около вече доказания случай, нито в промишлените ферми. 949 стопани на 1509 доброволно усвоени прасета от стопанства тип „заден двор“ в област Ловеч ще получат еднократна помощ от 300 лв. Документацията вече е изпратена от областния управител Ваня Събчева до МЗХГ, както бе разпоредено от министър Десислава Танева.

Това заяви зам.-областният управител и председател на Областната епизоотична комисия Илиян Тодоров на проведеното редовно заседание. На него бе направен анализ на предложенията от стопанисващите държавни горски територии и бе взето решение да се счита като неотложна дейност извозването на наличната дървесина от сечищата в инфектираната зона до временни складове и да се транспортира от складовете извън инфектираната зони по предназначение и при спазване на строги мерки за биосигурност. Мерките за биосигурност са изрично разписани от Областна дирекция по безопасност на храните и са задължителни за всички, извършващи дейности в инфектираната зона. 

След 1 септември 2019 г. ще започне изплащането на еднократната помощ в размер на 300 лв. на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните стопанства. Право на обезщетение имат стопанствата в 20 км санитарни зони около индустриалните ферми и тези, определени с висок епизоотичен риск от Областните епизоотични комисии. 

Реклама

За по-голямо улеснение на собствениците, представители на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) ще посетят населените места и изплащат на място подпомагането, за което кметът предварително ще обяви деня и часа. Средства ще се превеждат и по банков път.
Допустими за подпомагане са собственици, които отглеждат до пет прасета за угояване, разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип ,,лично стопанство“, които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба. Те вече са включени в списък, изготвен от кмета на населеното място, представен в Областната епизоотична комисия, заверен от областния управител и от официалния ветеринарен лекар, с подпис и печат. Заявленията са по образец, в който всеки собственик е декларирал, че е усвоил доброволно месото. За да се възползва от помощта той трябва да е извършил почистване и дезинфекция. Собственикът трябва да заяви, че няма да отглежда прасета в стопанството си за период най-малко от 12 месеца след последната дезинфекция.

Кметовете на населените места изготвят Констативен протокол по образец за удостоверяване на доброволно усвояване на месото и почистване и дезинфекция на стопанството. Кметовете имат ангажимент да публикуват на публично място списъците със стопаните, които следва да получат помощ.

Реклама