Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Тетевен

Реклама

На 02.09.2019 Г. /09:00 – 10:00 Ч./   На 03.09.2019 Г. /15:00 – 16:00 Ч./ – Тетевен:   Вършец 55,30,32

На 02.09.2019 Г. /10:00 – 12:00 Ч./ – Тетевен:   Иван Вазов 100, Козница , Лечо Гайдаря 36,44,34,40,1,42,37,35,45,35 Уо На Тп6, Мария Михайлова 2, Пеновото , Първи Май 3 Пс,3,6,2,4,5, Христо Ботев 67,53,55,65,63,49,51,45,71,57,69,73,61,59,47

На 02.09.2019 Г. /12:00 – 13:00 Ч./ – Тетевен:   72343 500 5090 , 72343.30.105 , 72343.30.197 , 72343.30.198 , 72343.30.87 , I Кв.135 , Алеко Константинов 8,4,2,6,10, Александър Стамболийски 27 Уо На Тп12 Срещу №44,42,27 Уо На Тп12,31,36,30,44,40,34,48,54,29,27,38,46,32,50,52, Баньо Маринов 64,5,23,29,2,51,21,59,19,17,34,28,41,47,8,22,10,60,40,35,45,4,58,20,53,78,68,36,6,1,38a,39,30,62,88,32,42,56,27,80,25,46,57а,31,12,14,76,18,49,74,55, Бели Вит 105,70,9,11,13,29,35,14,33,28,8,1,30,24,17,21,3,26,4,2,5,6,19,34,37,25,7,10,23,16,15,22,31,27,18,32,12,1а,20, Васил Левски 76 Уо На Тп36, Вършец 79, Гачо Василков 3,5,1, Гечовото 2, Двадесет И Трети Септември 1,2,3,10,7,8,4,5,6,12, Димитър Благоев 60,62,58,39,41, Димитър П.Ковач 6,3,8,10,9,7,11,13,4,1,5, Емил Марков 4,2,35,80,74,82,78,72,76,41,37,39,40,32,36,25,66,23,21,60,72,29,30,31,54,68,58,38,44,56,34,33,70,62, Захари Стоянов 2,4, Здравец 11,19,11 Ретранслатор,28,32,34,30,24,16,20,12,25,6а,18,10,22,23,13,21,26,9,14,15,17, Иван Вазов 120,127,123,167,160,132,141,121,131,129,99,207,97,161,103,183,143,175,209,155,142,153,165,93,181,137,104,193,113,106,114,185,146,101,95,117,170,211,151,156,173,139,168,148,174,138,126,195,140,205,199,162,191,124,116,159,133,111,157,110,150,105,115,125,164,102,112,172,197,187,

Реклама

171,108,177,119,135,179,107,163,169,189,144,152,134,149,201,130,122,109,154,166,136,147,100,176,203,145,158,100,40 Центъра Данъчна Служба,40 Сладкарница На Центъра,53,51,42,55,40,40 Бивше Управление На Ткзс,46,47,38,49,44,58,48,54,59,57,67,52,56,55,65,63,Уо На Тп61,50,73,94,85,62,91,74,96,88,64,9 Касета Уо На Тп36,60,79,81,72,66,90,87,86,92,98,68,70,83,84,77,82,69,58,89, Иван Фурнаджиев 4,1,2, Калена Плоча 33,27,35,19,15,37,41,11,21,17,43,23,29,1,5,13,3,45,31,7,47,25,39,49,9, Ключ 2,2а,1, Козница , Костина 3,11,7,6,5,4,1,2,9,13, Лальо Пеев 2,4, Лечо Гайдаря 36,44,34,40,1,42,37,35,45,35 Уо На Тп6, Марин Мръвков 2,6,4, Марин Урманов 47,32,28,51,49,30,38,36,41,45,43,1, Мария Михайлова 2, Марко Йончев 3,4,2,5, Махала Гечовото 2,1,3, Михал Казначея 1, Никола Вапцаров 6,10,4,8,3,2,1, Паца Нейкова 3,4,1, Пеновото Бунгало,Фургон,Павилион,7,Между Бл 1 И 2,Уо На Тп43,Магазин,6,14,В Бл.4,9,1 На Тп2,11,2,Гараж,13,13,10,11,5,2,6,4,4 4,8, Пладнището 4,В Стопанския Двор, Полк.Орлов 24,22,9,13,2,11,14,5,1,3,26,6,16,4,8,10,12,7,18, Първи Май 1,2,3 Пс,3,6,2,4,5, Романов Дол 5,8,7,10,1,3,9,6,2, Сава Младенов 9 Ос Тетевен Центъра,1 Пл. Възраждане,9,5 Киното,9 Музея В Центъра,5,1,1 Касета Площада Тп25,3, Симеон Куманов 44,6,20а,20,7,48,36,40,10,38,14,26,30,22,16,24,28,5,6 Здравец,9,18,4,11,15,10 Ул. Дойковец,42,12,13,3,15 Часовникова Кула,1,2,4, Станьо Врабевски 3,1, Стефан Павлов 5, Тодор Михайлов 9,5,1,7,4,3,6, Трескавец 14,9,10,12, Усин Керим 111, Хаджи Димитър 5,3,1, Христо Ботев 12,75,87,95,85,97,105,6,81,89,103,77,10,101,93,79,8 Уо На Тп26,67,53,55,65,63,49,51,45,71,57,69,73,61,59,47,17,17 Касета Уо На Тп61,33,45,31,17,37,23,39,25,21,41,19,43,27,35,29

На 02.09.2019 Г. /13:00 – 14:00 Ч./ – Тетевен:   Емил Марков 35,80,74,82,78,72,76,41,37,39, Иван Вазов 58,48,54,59,57,67,52,56,55,65,63,Уо На Тп61,50, Иван Фурнаджиев 4,1,2, Полк.Орлов 24,22,9,13,2,11,14,5,1,3,26,6,16,4,8,10,12,7,18

На 04.09.2019 Г. /09:30 – 15:00 Ч./ – Васильово:   Георги Бенковски 1,12,10,22,16,3,7,4,14,9,24,20,5,23,15,11,27,18,29, Георги Димитров 241,217,237,235,251,223,207,209,229,225,98,239,215,249,213,199,205,232,Уо На Тп3,247,104,231,102,255,221,219,26,90,100,211,253, Христо Андреев 17,15,25,21,23,27, Юрий А.Гагарин 2,4,10,16,8

На 04.09.2019 Г. /10:00 – 15:30 Ч./ – Голям Извор, Общ. Тетевен:   Дидьо Пеев Галевски 46,18,5,30,44,2,24,8,14,22,34,32,3,1,16,26,10,28,Къща,48,12,6, Димитър Крачунов 29,35,57,55,25,41,23,87,37,53,43,49,51,10,33,14,12,18,21,8,19,59,27, Пейо Пеев Галевски 38, Равна 42,9,5,3,13,19,1,18,10,17,22,20,38,28,25,24,26, Рендашка 6,8,4,2

Реклама