Състоя се месечният брифинг на ОДМВР-Ловеч (Обновена)

Реклама

На редовния месечен брифинг директорът на ОДМВР Ловеч представи пред журналисти актуална информация за оперативната обстановка в региона и пътната  безопасност.

„Оперативната обстановка в област Ловеч е спокойна“ – с  тези думи старши комисар Милен Маринов откри редовния месечен брифинг на ръководството на областната дирекция за резултатите от дейността на служителите до 31 август 2019 год.. 
На срещата с медиите присъстваха още Цветозар Цанков зам.директор на ОД МВР-Ловеч и комисар Светослав Шишийски-началник отдел „Охранителна полиция“.

Комисар Цанков обяви, че  се отчита значително намаление при регистрираните престъпления от началото на годината до 31 август. 1139 престъпления са регистрирани от 01 януари до 31 август 2019 год. при 1474 за същия период на 2018 год.
Разкриваемостта се е увеличила  със  7,37% : през 2019 год. е 50.92% при 43.55% за 2018 год. Криминалните престъпления са 965 за 2019г. при 1232 за 2018г., а икономическите – 172 за 2019г. в сравнение с 2018 год., когато са отчетени 242. Престъпленията против собствеността  са 35.47% от общия брой регистрирани до 31 август 2019 год., общоопасните престъпления съставляват 31.34% от всички престъпления, а тези против личността са 5.44%.
Комисар Цанков посочи, че само за м.август регистрираните престъпления на територията обслужвана от ОД МВР-Ловеч са 117 или с 92 по-малко в сравнение с м.август 2018 год. когато са били 209 броя.

Реклама

Началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Светослав Шишийски представи информация за пътнотранспортния травматизъм  на територията обслужвана от ОД МВР-Ловеч.
За периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019г.  на територията на областта са регистрирани 384 ПТП, от които 140 тежки с 16 убити и 215 ранени. За сравнение през 2018г. произшествията на пътя са били 437, от които 137 тежки с 12 убити и 189 ранени. Разлика: общо 53 ПТП по-малко, тежки ПТП (+ 3), убити (+ 4) и ранени ( +26) .

За месец август 2019г.  пътните полицаи от ОД МВР-Ловеч са отчели 66 ПТП, от които 24 тежки с 1 убит и 32 ранени.  За сравнение през м.август  2018 г. пътнотранспортните произшествия са били 43, от които 7 тежки с 2 убит и 7 ранени. Разлика: общо 23 ПТП повече, тежки ПТП  (+ 17), убити (- 1) и ранени ( +25) .
По линия на административно-наказателната дейност началникът на отдел „Охранителна полиция“ съобщи, че от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г. са съставени 2 3926 АУАН и 26 674 наложени глоби с фиш, като от тях  10 650 са за превишена скорост.

Статистиката само за м.август показва, че от 01.08.2019 г. до 31.08.2019 г. са съставени 447 АУАН и 3093 наложени глоби с фиш, от тях  1287 за превишена скорост, като за сравнение от 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. са съставени 552 АУАН и 2871 наложени глоби с фиш, от тях  1083 за превишена скорост. За управление на МПС под въздействие на алкохол и наркотици за м.август 2019г. са санкционирани 20 водачи.

Реклама