Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда“ – гр.Тетевен

Реклама

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

        Актуални към 02.09.2019 г.       

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАБрой
1Монтьор промишлено оборудване/по трудов договор/10
2Монтажник електронни елементи/ по трудов договор/9
3Машинен оператор шиене/ по трудов договор/9
4Машинен оператор шиене /по трудов договор/29
5Експерт логистика /по трудов договор/1
6Електромонтьор /по трудов договор/1
7Организатор читалищна дейност /по трудов договор/1
8Пълнач /по трудов договор/6
9Манипулант промишленост /по трудов договор/1
10Учител по професионална подготовка /по трудов договор/1
11Учител по физика и математика /по трудов договор/1
12Учител по физическо възпитание и спорт -гимназиален етап /по трудов договор1
13Учител по английски език –гимназиален етап /по трудов договор/1
14Учител по БЕЛ /по трудов договор/1
15Възпитател /по трудов договор/1
16Учител по история и геогрефия /по трудов договор/1
17Учител по биология и химия /по трудов договор1
18Учител ПУП / по трудов договор2
19Учител БЕЛ и история /по трудов договор/1
20Учител анг. език и география / по трудов договор/1
21Учител математика и природни науки / по ТД/1
22Учител ПУП /по трудов договор/1
23Оператор опаковчик /по трудов договор/1
24Учител по практика / по трудов договор/1
Реклама