4 заявления за достъп в инфектираната зона разгледа в редовното си заседание Областната епизоотична комисия

Реклама

4 заявления за достъп поради неотложни дейности в инфектираната зона разгледа на редовното си заседание Областната епизоотична комисия в Ловеч. Три от тях са свързани с искане за извозване на вече добита дървесина и те получиха разрешение за достъп. Искане е изпратило и дружеството „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД – Пренос на електрическа енергия – Ловеч, в което поясняват, че искат достъп за почистване на просеката на въздушен електропровод 110 кV – отклонка на ВЕЦ „Видима“ от дървета и храсти, като описват това като неотложно, поради опасност от възникване на пожари. Комисията отложи до следващото заседание решението си, като през това време ще изиска допълнителна информация – колко души ще влязат в инфектираната зона и какви мерки за биосигурност ще осигурят.

На заседанието стана ясно, че кампанията за изплащане на помощта за хигиенна обработка и дезинфекция на местата за отглеждане на свине в личните стопанства тип „заден двор“ върви в ход. До момента Областната дирекция на БАБХ в Ловеч е разплатила по 300 лв на 166 подадени заявления от стопани, отговарящи на условията, докладва директорът й Росен Федерчев. Той подчерта, че в област Ловеч към момента няма нови случаи на АЧС, няма и съмнения за такива нито в домашните стопанства, нито при дивите свине.

Реклама