Рибарица бе домакин на Национална работна среща в сферата на образованието

Реклама

От 1 до 3 септември 2019 г. в курорта Рибарица се проведе Национална работна среща между министъра на образованието и науката – Красимир Вълчев и зам. – министъра на образованието – инж. Таня Михайлова и всички началници на регионални управления на образованието в страната. Домакин на форума е Регионално управление на образованието – Ловеч. Събитието събра още директори на дирекции към Министерството и всички съветници на министъра, за да бъде изграден конструктивен диалог с началниците по места.

Кметът на Община Тетевен д-р Мадлена Бояджиева се включи във втория ден от форума, за да приветства всички гости и да сподели успехите и предизвикателствата в образованието на територията на общината. Тя благодари на Министъра на образованието – Красимир Вълчев за успешното сътрудничество и помощта, винаги на време и на Еленко Начев – Началник на РУО – Ловеч за отличното взаимодействие с Община Тетевен и училищата в населените места. Д-р Бояджиева се похвали с въведената система за дуално обучение, която се прилага в ПГСЕУ – гр. Тетевен и Националната ПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, като не пропусна да отбележи, че Община Тетевен има сключен договор за дуално обучение по специалността „Горско стопанство“ с НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, който ще се реализира тази есен – един от ценните примери, които МОН изтъква.

На свой ред Еленко Начев сподели, че училищата в община Тетевен са пример за подражание и се радва също, че Националната ПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, която е и гордост за Област Ловеч, бе обновена през 2018 г., в СУ „Георги Бенковски“ също тече ремонт, а поетапно се ремонтират и училищата в селата.

Реклама

Специален музикален поздрав към всички отправиха децата от ОУ „Георги Бенковски“ – с. Черни Вит, в което е засилено изучаването на народна музика и народно пеене от първи клас и към настоящия момент е със статут на защитено и единственото иновативно училище в община Тетевен.

По време на форума Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обсъди с присъстващите важността на Постановление № 100 на Министерски съвет от  8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Подчерта значението на контрола от страна на регионалните управления на образованието върху директорите по места, инцидентен и постоянен и ежедневната работа по посещаването на децата. Министърът каза още, че образованието е основен приоритет на държавата, образователната система и кадрите й продължават да са стимулирани да работят отговорно и отдадено, не се предвиждат и промени на Закона за училищното и предучилищното образование, защото опитът е доказал, че всяка честа промяна води до сериозни сътресения, ето защо усилията ще бъдат фокусирани върху стабилизиране на резултатите и търсене на по-добри във времето напред.

Тази сутрин Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отдели време и посети ОУ „Георги Бенковски“ – с. Рибарица заедно с д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен и Еленко Начев – Началник на РУО – Ловеч. Те бяха посрещнати от Татяна Кръстева – Директор на училището, като същевременно разгледаха сградата и провериха как върви ремонта на покрива на училището, който стартира през юли 2019 г. по споразумение Община Тетевен с Министерство на труда и социалната политика по Проект „Красива България“ за извършване на строително-монтажни/ремонтни работи на обект: „Ремонт и реконструкция на покрив на сграда на ОУ „Георги Бенковски“ – с. Рибарица“. Проектът е на обща стойност 78 527,00 лв., като 29 526,00 лв. са финансирани от МТСП и 49 001,00 лв. от Община Тетевен.

Реклама