Община Тетевен ще получи 2000 лв. за ремонт  и поддръжка на военни паметници

Реклама

2000 лв от общо предоставени 300 000 лв за цялата страна за ремонт и поддръжка на военни паметници отиват в община Тетевен. Това реши правителството. С тях ще бъде извършен ремонт и почистване на два паметника – военен паметник „Витска стрела“ в общинския център и военен паметник в с. Черни Вит. 

Съгласно разпоредби на Закона за военните паметници (ЗВП) те са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на държавата и общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.

В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до Областните комисии „Военни паметници“ или до Министерството на отбраната своите предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови. След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в Министерството на отбраната, беше изготвен списък по общини с военни паметници, които се нуждаят от спешен ремонт и възстановяване или предстои да бъдат изградени или завършени.

Реклама

Средствата в размер на 300 000 лв. ще бъдат разпределени между общините Благоевград, Хаджидимово, Айтос, Поморие, Аксаково, Ветрино, Провадия, Суворово, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Белоградчик, Видин, Чупрене, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Хайредин, Габрово, Дряново, Севлиево, Тетевен и др. 

Реклама