Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Тетевен

Реклама

На 09.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./   На 10.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./   На 11.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./   На 12.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Васильово: Георги Бенковски 1, 12, 10, 22, 16, 3, 7, 4, 14, 9, 24, 20, 5, 23, 15, 11, 27, 18, 29, Георги Димитров 241, 217, 237, 235, 251, 223, 207, 209, 229, 225, 98, 239, 215, 249, 213, 199, 205, 232, Уо на ТП3, 247, 104, 231, 102, 255, 221, 219, 26, 90, 100, 211, 253, Христо Андреев 17, 15, 25, 21, 23, 27, Юрий А. Гагарин 2, 4, 10, 16, 8

На 09.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Малка Желязна: Александър Стамболийски 14, ТП 1 Центъра, 18, 20, 4, 3, 10, 12, 8, Васил Левски Центъра Кметството, Витоша 9, 3, 7, 5, Девети Май 11, 21, 2а, Додьо Маринов 8, 4, Йото Влахов 32, Клокотница 10, 12, 8, 2, 5, Ком 1, Матей Петков 23, 22, 13, 14, 20, 25, 15, 24, 17, 16, 22а, 21, 28, махала Байовене къща Асен, Палич 21, 19, 9, къща, 26, 5, 31, 16, 25, 13, 8, 1, 20, 7, 17, 10, Панайот Волов 1, 16, 2, Райко Даскалов 9, 3, 4, Сава Младенов 28, 14, 2, 23, 17, 9, 21, Сергей Румянцев 1, Софийска 10, 1, 2, 4, Стойко Додев 3, 4, Христо Рачев 24, 23, 62, 69, 71, 27, 64, 76, 58, 26, 31, 54, 32, 63, 77, 29, 80, 44, 61, 35, 30, 13, 25, 74, 60, 11, 40, 57, 47, 66, 82, 36, 70, 85, 83, 34, 81, 19, 78, 51, 68, 28, 45, 65, 39, 48, 38, 33, 52, 43, 79, 49, Шипка 50, 6, 2

На 09.09.2019 г. /09:45 – 12:00 ч./ – Тетевен: 72343. 39. 131, Асен и Петър 18 Уо на ТП18, Емил Марков 14, 11, 16, 18, 12, 9, 8, 1, 5, 3, 6, Лальо Пеев 1, 6, Марин Урманов 9, 27, 8, 18, 22, 26, 33, 17, 25, 13, 20, 7, 10, 3, 19, 2, 14, 15, 23, 21, 37, 31, 35, 24, 39, 6, 12, 4, 16, Мария Удренова 3, 6, 12, 17, 16, 2, 14, 4, 1, Михал Казначея 2, 3, 4, Усин Керим 2, 13, 23, 7, 15, 17, 5, 1, 9, 12, 27, 10, 4, 29, 25, 3, 21, 19, 6

Реклама

На 09.09.2019 г. /13:15 – 16:00 ч./ – Тетевен: Боева Могила 18, 8, 1, 12, 14, 16, 10, 2, 5, 4, 20 Уо на ТП37, 6, 3, Вежен 25, 11, 26, 14, 10, 8, 20, 19, 18, 17, 12, 9, 13, 22, 16, 21, 23, 24, 7, Емил Марков 70, 35, Иван Фурнаджиев 10, 18, 1, 8, 12, 7, 3, 1б, 16, 9, 6, 14, 5

На 10.09.2019 г. /08:30 – 16:00 ч./ – Тетевен: Димитър Благоев 1, 1 Механа, 2, 2а, 3, 2 А, Кардан 4, 7, 3, 2, 12, 5, 6, 10, Крачун Иванов 2, Христо и К. Цакови 8

На 10.09.2019 г. /09:45 – 10:15 ч.; 15:00 – 15:45 ч./ – Тетевен: 72343. 39. 131, Александър Стамболийски 4, 22, 20, 26, 17, 24, 18, 9, 25, 12, 5, 10, 21, 7, 4, 1, 6, 23, 15, 8, 11, 19, 13, 16, Асен и Петър 18 Уо на ТП18, Атанас Некович 2, 1, Баньо Маринов 91, 98, 86, 102, 113, 92, 95, 107, 97, 110, 90, 94, 88, 84, 109, 111, 1, 108, 106, 93, 96, 89, 103, 100, 99, 104, Безименна Уо на ТП1 Манастирски Дол, Боева Могила 18, 8, 1, 12, 14, 16, 10, 2, 5, 4, 20 Уо на ТП37, 6, 3, Братя Хаджи Иванови 2, 3, 1, 5, 4, Васил Йонков 19, 12, 21, 8, Уо на ТП20, 11, 15, 23, 6, 9, 7, 29, 13, 27, 25, 14, 4, 5, 17, 10, 2, 2 Уо на ТП47, 2, 3, 2 Уо на ТП34, 5, Васил Петров 4, Вежен 25, 11, 26, 14, 10, 8, 20, 19, 18, 17, 12, 9, 13, 22, 16, 21, 23, 24, 7, 2, 6, 5, 4, 1, Върбанчовец 3, 4, 9, 2, 6, 7, 1, 8, 10, 14, 11, 5, 15, 13, 12, 6, Вършец 59, Димитър Благоев 14, 2, 42, 34, 40, 23, 46, 44, 30, 31, 54, 56, 36, 43, 38, 27, 32, 33, 26, 37, 24, 29, 28, 52, 50, 39, 25, 14, 10, 18, 4, 6, 5, 20, 12, 19, 13, 9, 7, 15, 2, 8, 22, 24, 17, 21, 11, 16, 1, 1 Механа, 2, 2а, 3, 2 А, Димитър Д. Стойчев 2, 13, 4, 10, 6, 3, 1, 12, 16, 5, 11, 8, 9, 14, 7, Емил Марков 70, 35, 14, 11, 16, 18, 12, 9, 8, 1, 5, 3, 6, 22, 15, 17, 28, 46, 20, 52, 19, 13, 48, 54, 24, 26, 50, Захари Стоянов 8, 6, Здравец 1, 6, 2, 5, 3, 4, 7, 2 махала Саулска Уо на ТП41, 9 А, 9, Иван Вазов 20, 11, 7, 1, 17, 3, 27, 35, 9, 25, 21 Касета Уо на ТП16, 5, 43, 15, 19, 23, 13, Иван Туйков 41, 37, 45, 43, 39, 35, 49, 50, 52, 47, 40, 54, 56, 48, 44, 46, 42, Иван Фурнаджиев 10, 18, 1, 8, 12, 7, 3, 1б, 16, 9, 6, 14, 5, 20, 11, 17, 19, 22, 13, 28, 24, 15, 26, Илия Темелски 37, 28, 24, 20, 18, 22, 29, 33, 31, 35, 6, 16, 21, 27, 1, 3, 7, 4, 5, 8, 17, 14, 29, 9, 15, 10, 25, 2, 13, 23, 11, 12, 16, Кардан 4, 7, 3, 2, 12, 5, 6, 10, 14, 8, 12, Крачун Иванов 2, 6, Лальо Пеев 3, 1, 6, Марин Урманов 11, 9, 27, 8, 18, 22, 26, 33, 17, 25, 13, 20, 7, 10, 3, 19, 2, 14, 15, 23, 21, 37, 31, 35, 24, 39, 6, 12, 4, 16, Мария Удренова 17, 3, 6, 12, 17, 16, 2, 14, 4, 1, махала Равнище къща Михал, 9, 3, Вила, къща Андрей, 1, Михал Казначея 2, 3, 4, Михал Кефалов 2, 3, 1, Михал Койчев 2, 18, 14, 8, 20, 7, 2, 4, 12, 6, 16, 9, 3, 10, 5, 11, 5а, 12, 22, 21, 13, 17, 24, 15, 10 А, 19, Нейо Крачунов 10, 4, 2, 6, 1, 8, 5, 3, Ненка Павлова 6, 5, 4, 1, 2, 3, Павел Койчев 8, 12, 10, 4, 2, 1, 5, 9, 7, 3, 6, Палтен 14, 9, 24, 1, 18, 5, 2, 19, 27, 31, 3, 4, 17, 8, 11 Уо Та ТП17, 25, 11, 15, 7, 22, 23, 20, 29, 21, 16, 13, 6, Прокоп 7, 1, 5, Първи Ноември 29, 27, 31, Симеон Куманов 32, 34, 20, Станьо Койчев 6, 1, 3, 4, 8, Стара Планина 3, 5, 7, 2, 4, 9, 1, Стефан Павлов 3, 11, 4, 2, 13, 12, 17, 31, 27, 23, 8, 29, 9, 16, 19, 14, 15, 10, 21, 1, 5, 33, 7, 25, 6, Стоян Костов 9, 4, 1, 3, 4б, 10, 8, 2, 11, 5, 6, 7, 4a, Тодор Михайлов 2, Тома Василев 4, 7, 2, 3, 6, 2, 1, Трескавец 2, 1, 4, 7, 5, 6, 8, 3, Усин Керим 2, 13, 23, 7, 15, 17, 5, 1, 9, 12, 27, 10, 4, 29, 25, 3, 21, 19, 6, Хаджи Генчо 6, 4, 2, 7 Касета Уо на ТП33, 5, 1, 3, Хиляда Осемстотин и Първа 1, Христо Габровчето 15, 19, 21, 15а, 23, 3, 11, 1, 5, Христо и К. Цакови 18, 13, 23, 3, 5, 32, 19, 9, 17, 20, 24, 38, 12, 26, 10, 7, 30, 15, 36, 28, 11, 34, 40, 21, 14, 22, 16, 6, 1, 2, 4, 23, 8, Чаира 7, 3, ПИ 72373. 500. 1769, 5, Червен 2, 4, 1, 3, 9, 6, 7, 5

На 11.09.2019 г. /08:30 – 12:00 ч./ – Тетевен: Мария Михайлова 1, 2 Обединение, 5 Кольо Фичето, 2, 2 Кв. Обединение Уо на ТП38, 5

На 11.09.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Тетевен: Боровец 9, 8, 33, 3, 6, 19, 1, 27, 10, 4, 11, 12, 31, 17, 15a, 2, 25, 13, 29, 23, 14, Воловийте 12, Люляк 1, Пенка Михайлова 2, 17, 26, 1, 12, 4, 16, 2 Уо на ТП8 Пожарната, 11, 23, 14, 35, 5, 20, 29, 21, 13, 25, 18, 7, 3, 30, 37, 31, 9, 24, 34, 28, 15, 22, 8, 6, 19, 27, Равни Камък 20, 18

На 12.09.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Дивчовото: Георги Бенковски 16, 38, 42, 56, 52, 10, 30, 21, 32, 2, 46, 3, 5, 36, 1, 40, 27, 44, 11, 19, 58, 20, 22, 6, 18, 3а, 24, 26, 48, Йото Генков 5, 11, 50

На 13.09.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Тетевен: Бели Вит 71, 77, 54, 91, 39, 53, 63, 93, 81, 69, 38, 36, 46 Уо на ТП5, 51, 73, 44, 40, 85, 56, 87, 41, 59, 65, 107, 61, 58, 113, 75, 103, 95, 89, 45, 1, 79, 49, 99, 97, 67, 48, 57, 46, 43, 47, 83, 80, Ключ 12, 8, 32, 25, 21, 2, 26, 17, 9, 13, 18, 20, 24, 14, 19, 7, 16, 15, 11, 6, 5, 22, 23, 4, 28, 3, 34, 10, Конски Дол, махала Драгиновдол къща Иван, къща Лазар, Вила, махала Скрибътна Вила, Топлика 5, 3, 1, Вила, Христо Ботев

Реклама