Съобщение от Дирекция ,,Бюро по труда“ – гр.Тетевен

Реклама

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

        Актуални към 09.09.2019 г.       

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТАБрой
1Монтьор промишлено оборудване/по трудов договор/10
2Монтажник електронни елементи/ по трудов договор/9
3Машинен оператор шиене/ по трудов договор/9
4Машинен оператор шиене /по трудов договор/29
5Експерт логистика /по трудов договор/1
6Електромонтьор /по трудов договор/1
7Организатор читалищна дейност /по трудов договор/1
8Пълнач /по трудов договор/6
9Манипулант промишленост /по трудов договор/1
10Учител по физика и математика /по трудов договор/1
11Учител по физическо възпитание и спорт -гимназиален етап /по трудов договор1
12Учител по английски език –гимназиален етап /по трудов договор/1
13Възпитател /по трудов договор/1
14Учител по биология и химия /по трудов договор1
15Учител ПУП / по трудов договор2
16Учител БЕЛ и история /по трудов договор/1
17Учител анг. език и география / по трудов договор/1
18Учител математика и природни науки / по ТД/1
19Учител ПУП /по трудов договор/1
20Оператор опаковчик /по трудов договор/1
21Учител по английски език / по трудов договор/1
22Учител по физ. възпитание и спорт /по ТД/1
23Учител по философия /на 4 часа по ТД/1
24Учител по френски език / на 4 часа по ТД/1
25Учител по теория – моделиер / почасово/1
26Учител по музика / почасово/1
27Учител изобразително изкуство / почасово /1
28Учител по практика –моделиер / почасово/1
29Учител па английски език / по трудов договор/1
30Учител ЦДО – / по трудов договор /1
Реклама