Д-р Мадлена Бояджиева: В моя мандат за пръв път реално се работи по решаване на тежкия проблем с водоснабдяването на Тетевен

Реклама

Във връзка с изнесена в медии некоректна информация относно спиране на водоподаването в град Тетевен искам да заявя категорично, че в този мандат 2015-2019 г. за пръв път реално се работи сериозно по решаването на тежкия проблем с водоснабдяването на Тетевен. И в потвърждение на това представяме следната информация. Публично известно е лошото състояние на ВиК мрежата в община Тетевен и в частност в града. Това е следствие на действията и бездействието на няколко общински ръководства назад в годините. Тетевен остана единствената по-голяма община в област Ловеч без реализиран проект за воден цикъл, без подмяна на амортизираната ВиК мрежа и без изградена пречиствателна станция. От години непрекъснато има аварии на водопроводната мрежа, режим на водата и аварийни спирания на водоподаването. До настоящия мандат общината не е влагала никакви, абсолютно никакви средства за ремонт и подмяна на водопреносната мрежа.

През 2009г. е изработен проект за воден цикъл на гр. Тетевен, за проектирането на който са заплатени 3 050 000 лв. За реализирането на този проект са били необходими около 60 млн. лв. През 2012 и 2013г. са сключени нови четири допълнителни договора за препроектиране на проекта за водния цикъл в Тетевен, като общината е платила още около 100 хил.лв. Този проект така и не е реализиран.

В настоящия мандат не беше възможно да се намери начин за финансиране на такъв голям инфраструктурен проект. Тъй като в област Ловеч няма консолидиран ВиК оператор, т.е. вместо един ВиК оператор на територията на областта, каквото е изискването, има две такива ВиК дружества – Ловеч и Троян,  през този програмен период Община Тетевен не може да се възползва от европейските средства за ремонт на водопроводната и канализационната мрежа. Единственият начин за основен ремонт на водопроводната мрежа в този момент е тя да се подменя на етапи и да се търсят външни средства за реализиране на ремонтните дейности. Точно това направихме през изминалите 4 години с подкрепата на Правителството и МРРБ.  За периода 2016 г. – 2019 г. Община Тетевен е осигурила целево финансиране от държавата и местни приходи близо 5 млн. лв. за проектиране, строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на нови ВИК съоръжения.

Реклама

В момента се реализира проект за Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали №33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3 на гр. Тетевен, на ниска и висока зона, както и прилежащите улици към нея. Подменят се изцяло водопроводната мрежа и водопроводните отклонения, след което ще бъдат положени нови бордюри, тротоари и асфалтова настилка върху уличното платно. С реализирането на този проект ще бъдат намалени сегашните загуби на вода и авариите в тази част от водопроводната мрежа. В хода на тези дейности се налага спиране на водоподаването в определени часове по време на работата поради изграждане на нови връзки и монтиране на спирателни кранове.Тези спирания са оповестявани по часове на официалния сайт на ВиК АД Ловеч.

Изцяло неверни са твърденията, че причината за спиранията на водата е, че „работниците на фирмата пробиват централен градски водопровод“ и че „в резултат на това в Тетевен вече пети ден няма вода“, както и че „липсва контрол върху работата на изпълнителя, допуснал гафа“. Дейността на фирмата изпълнител е под непрекъснат контрол от страна на фирмата по строителен надзор, както и от експерти и технически лица от общинската администрация. Другата причина за нарушеното водоснабдяване по данни на ВиК АД Ловеч е липсата на вода във водохващането в Рибарица поради продължителния период без валежи /прилагаме снимка от мястото на водохващането/. По тази причина от 19 септември е обявен режим на водоподаването в Тетевен от 13ч. да 17ч., който е обявен на сайта на ВиК АД Ловеч.

Водоснабдяването и канализацията и изграждането на пречиствателна станция е болен проблем. Честите аварии и режимът на водата са един от основните проблеми за жителите на град Тетевен. Това не е от вчера или от днес, а се е натрупвало в годините и е напълно разбираемо при изключително амортизираната водопроводна мрежа в населените места, която не е подменяна от десетилетия. За съжаление това е проблем, който някои хора използват, за да правят неверни внушения и да създават напрежение.

Реклама