Oбластният управител и ръководството на община Ловеч обсъдиха въпроса за стопанисването на язовирите

Реклама

Уреждане на въпроса със стопанисването на язовирите бе тема на работна среща на областния управител Ваня Събчева и ръководството на община Ловеч. Съгласно изменение от м. август т.г. на Закона за водите общините могат да прехвърлят собствеността върху язовири – публична общинска собственост на държавата. Не могат да се прехвърлят язовири отдадени на концесия.

Прехвърлянето на собствеността ще се извършва чрез договор за дарение, сключен между кмета на общината, чиято собственост е язовирът, и областния управител. Предвижда се язовирите, прехвърлени на държавата, да се управляват от новосъздаденото Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.

В тази връзка и с оглед оперативна организация на процеса, община Ловеч инициира работната среща при областния управител. Община Ловеч първоначално е заявила прехвърлянето на 45 язовира, но с оглед ограничението по отношение отдадените на концесия остават 36 язовира.

Реклама

Други общини на територията на областта също заявяват желание за прехвърляне на язовири – по един язовир ще прехвърлят общините Летница и Тетевен, по 4 общините Луковит и Угърчин и пет язовира ще прехвърли на държавата община Троян.

По време на срещата Ваня Събчева постави въпроса и за обезопасяване на две опасни сгради – тази на Халите и ресторант „Люспата“ във Вароша.

Реклама